Gemensamma spelregler gör vår dansande vardag trevligare

 

Var i tid

Om du är sen till lektionen, blir både din egen och kurskamraternas inlärningstid kortare. Du utsätter också din kropp för skador om du missar uppvärmningen.

Smycken och värdeföremål

Smycken, klockor och andra värdeföremål är bra att lämna hemma så att de inte går sönder eller försvinner under timmen.

Mobiltelefoner

Mobiltelefonerna stängs av eller sätts på ljudlöst under timmen.

Väskorna

Väskorna får man ta med sig in i salen under lektionen.

Håret

Håret ska vara fast.

 Klädseln

Klädseln ska vara passande för dans.

 

1

Gruppdräkt enligt lärarens anvisningar, balett tossor antingen mjuka eller med hård tådel, läraren ger instruktioner.

Dräkt som passar för dans och rörelse, bara fötter.

En bekväm dräkt och antingen sneaker-skor eller bara fötter.

Packa med dig även glatt och avslappnat humör!