Hurja Piruetti antar Attitydmärket Tillgänglig hobby inom konst som lanserats av Barnens kulturcentrum. Introduktionen av attitydmärket är en fortsättning på Hurja Piruettis lärarutbildningsprojekt "Elever med särskilda behov" som genomfördes förra året i samarbete med Musiikkiopisto Arkipelag och Utbildningsstyrelsen. I utbildningen lär sig lärare olika sätt att hjälpa elever som behöver särskilt stöd i grundläggande konstundervisning. Dessutom fungerar Hurja Piruettis projekt Hållbar konstundervisning, som avslutades med certifiering hösten 2022 (Okka Foundation), som grundarbete.


Attitydmärket för konsthobbyn är ett kommunikationshjälpmedel för konstnärer och framför allt en attitydskylt som säger att vi är villiga att stötta barn och unga i deras konstintresse. För vår del vill vi utveckla vår verksamhet och fundera över vad vi kan erbjuda eleverna för särskilt stöd.


Med attitysmärket vill vi uttrycka till vårdnadshavare och familjer till barn i behov av stöd att konstverksamheten syftar till att ta hänsyn till alla sorters barn. Samtidigt kommunicerar vi att familjen och vårdnadshavare tryggt kan berätta för konstnärerna om barnets behov av stöd. Familjer har ofta svårt att hitta fritidsintressen som familjen tryggt kan ta del av, åtminstone för att pröva om hobbyn skulle bli framgångsrik för deras eget barn. Detta varumärke hjälper familjer att hitta konsthobbyer för sina barn och tar med nya barn till aktiviteterna för konstskådespelare.

 

Vi förbinder oss till följande mål:

 • Vi vill att stödbehövande barn ska delta i vår verksamhet, och informerar om detta öppet och aktivt genom detta märke.
 • Vi inhämtar kunskap om verksamhet med barn i behov av särskilt stöd och/eller vi är beredda att pröva inkludering.
 • Vi föreställer oss inte att vi vet allt, och därför behöver vi samarbete med barnens vårdnadshavare.
 • Du kan öppet och konfidentiellt berätta om barnets behov av stöd för oss. Vi funderar tillsammans med barnet och barnets föräldrar på hur vi bäst ska kunna stödja barnets hobby inom konst.
 • Vårt mål är att varje barn ska uppleva att denne har lyckats i vår verksamhet.
 • Vi har absolut nolltolerans mot mobbning och har tillsammans med barnen och de anställda tagit fram anvisningar om arbete mot mobbning.
 • Vi informerar om tillgängligheten i vår verksamhet på ett tydligt sätt.
 • Vårt mål är verksamhet i helt tillgängliga lokaler.
 • En assistent, en förälder eller en nära vuxen kan vara med och stödja barnet i hobbyaktiviteten. Barnets assistent har alltid avgiftsfritt inträde till verksamheten.
 • Vi erbjuder assistenten konstassistentutbildning på video och stöder på så sätt assistenten i dennes uppdrag.
 • Barnet kan också delta i vår verksamhet utan inträdesprov.
 • Vi anpassar konstundervisningen efter barnets behov.

tillganglig konsthobby svart rod