Samarbetsprojekten mellan Hurja Piruetti, skolor och dagis pågår för fullt runt Raseborg. Du kan träffa Hurja Piruettis dans- och cirkuslärare på olika skolor och dagis, med undervisning i t.ex. akrobatik, cirkus och dans! På bilden visas en grupp från Kiila dagis som utför en kroppslig målningsuppgift.


Att röra sig tillsammans och lära sig något nytt är bara underbart!