Vi tog emot certifikatet för Hållbar grundläggande konstundervisning 7.9.2022! De hållbara framtidsindikatorerna bedömer hur läroanstalten främjar framtidsinriktad och samhällsförnyande praxis i sin undervisning, verksamhetskultur och ledning. Utifrån slutsatserna bygger läroanstalten en utvecklingsplan åt sig själv. Tilldelningen av certifikatet baseras på en extern bedömning utförd av en revisor utbildad av Stiftelsen OKKA. Västra-Nylands dansinstitut Hurja Piruetti är den andra läroanstalten som ger grundläggande konstundervisning, efter Pirkan Opiston (medborgarinstitut), till vilken certifikat har beviljats.

"Som pionjär har Hurja Piruetti modigt tagit på sig en roll vilken andra läroanstalter som erbjuder grundläggande konstutbildning också kan anta", säger revisor Kaisa Lindström i sin feedback.