OKKA Stiftelsens Hållbar Framtids Faktor -pris tilldelas Västra-Nylands Dansinstitut Hurja Piruetti. Hittills har 119 skolor eller läroanstalter fått certifikatet. Mottagaren av priset hållbar framtidsfaktor valdes bland certifierade utbildningsinstitutioner. 

Stiftelsen för utbildning, fostran och utbildningsområden - Stiftelsen OKKA har tilldelat ett 5 000 euro erkännandepris "Hållbar framtids faktor" till Hurja Piruetti, Västra-Nylands Dansinstitut. Grunden för valet är läroverkets innovativa och djärva pedagogik, där konst, kreativitet, känslor och kroppslighet används som verktyg för att bygga en hållbar relation med världen. Hurja Piruetti har också skapat partnerskap som reformerar samhället och fört kraften och glädjen av konst och lärande till sin omgivning genom samarbetsprojekt och konstevenemang.

– Genom att tilldela Hurja Piruetti priset vill vi lyfta fram konstundervisningens betydelsefulla roll och möjligheter för att bygga en hållbar framtid, förklarar Tuija Mäntsälä, vice ordförande i OKKA-stiftelsens styrelse, som var ordförande för priskommittén.

OKKA-stiftelsen adminsitrerar och upprätthåller den rikstäckande certifieringen av läroanstalters hållbara utveckling. Priset överlämnades till Hurja Pirueti 6.10. vid OKKA-stiftelsens 25-årsjubileum i Helsingfors (Pikku-Finlandia)