Hurja Piruetin henkilökunta ja oppilaat ovat yhteistyössä määritelleet turvallisen tilan periaatteet, joita noudatamme toiminnassamme. Haluamme luoda kaikille turvallisen ja viihtyisän tilan, jossa myönteiset kokemukset kannustavat oppimaan. Avoin vuorovaikutus, suvaitsevaisuus ja kunnioittava kohtaaminen ohjaavat toimintaamme.

Turvallinen tila tarkoittaa meillä, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

Kunnioita

 • Jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. 
 • Kunnioitamme toisten yksityisyyttä ja muistamme, että jokainen määrittelee omat fyysiset ja psyykkiset rajansa. Kunnioitamme erilaisia oppilaita ja opettajia.
 • Puhumme toisillemme kannustavasti ja kunnioittavasti.

Anna tilaa

 • Emme tee toisista oletuksia.
 • Annamme jokaisen määrittää omat rajansa.
 • Emme koske toiseen ilman lupaa.

Kohtaa

 • Toiset tasavertaisina. Annamme tilaa keskustelulle, kuuntelemme ja olemme avoimia osallistujien moninaisuudelle ja erilaisille mielipiteille. 
 • Olemme valmiita oppimaan ja kehittymään. Huolehdimme omasta ja toisten hyvinvoinnista parhaamme mukaan.
 • Annamme kaikille työrauhan.
 • Teemme parhaamme, se riittää.

Tiedosta

 • Omat ennakko-oletuksesi ja tarkastele kriittisesti ajatteluasi. Älä pidä omia näkemyksiäsi ainoina oikeina. Älä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta, perhesuhteista tai mielipiteestä. Pyri osaltasi purkamaan stereotypioita. 
 • Edistämme oikean tiedon leviämistä ja estämme väärän tiedon leviämistä. Ajattele ja ennakoi. Huomioi, että oma vakiintunut tapa ajatella voi joskus loukata toisia.

Tiedosta ja puutu

 • Tunnistaja puutu syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Puuttuminen on jokaisen tehtävä. Opi tunnistamaan häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu ja puutu siihen ottamalla asia puheeksi rauhallisesti mahdollisuuksien mukaan jo tilanteessa.
 • Älä vähättele toisen kokemusta. Pyydä anteeksi, jos olet itse loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Pyri myös tunnistamaan oma valta-asetelmasi suhteessa muihin.
 • Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta.
 • Älä hyväksy kiusaamista, häirintää tai syrjintää, vaan puutu ja/tai kerro siitä opettajalle.

Turvallisemman tilan ylläpitäminen on jokaisen toimintaan osallistuvan vastuulla. On hyväksyttävää puuttua ongelmalliseen kielenkäyttöön tai toimintaan. Kaikki mokaavat joskus. Älä kuitenkaan vähättele käytöstäsi vaan pyydä anteeksi, jos olet loukannut toista, vaikka tahattomastikin.