’’Dansa språk!’’ -hanke on saanut jatkoa ja opetuksenkehittämishankkeessa kehitetyistä harjoituksista syntyy audiovisuaalinen opetusmateriaali, jonka jännittävä kuvausvaihe on tänään tullut valmiiksi. Kuvassa hankkeen luova opetiimi kuvausten loppusuoralla.
 
Kuvauksissa on ollut mukana Kiilan koulun kolmasluokkalaisia, väitöskirjatutkija-kieltenopettaja Kaisa Korpinen ja tanssinopettaja Janna Westerlund sekä luokanopettajat Päivi Nyman ja Marja Komulainen. Projektin kuvaajana ja editoijana toimii videotuottaja Linus Westerlund ja valokuvaajana Jani Järvinen.
 
Hanke on osa Kaisa Korpisen väitöskirjatutkimusta ja se on toteutettu yhteistyössä Kiilan koulun ja Hurja Piruetin kanssa. Hanketta rahoittavat Svenska Kulturfonden ja Svenska litteratursällskapet, ja se on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Taiteen saavutettavuus” -kärkihanketta. Hanke kytkeytyy laajempaan tutkimushankkeeseen ”Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa (ELLA)”, jota koordinoi Taideyliopisto ja rahoittaa Koneen säätiö.