Moi! Nimeni on Reettaleena Rauhala, olen tällä hetkellä ohjaajana CREATE-projektissa Hurja Piruetissa. Tämä projekti on osa diplomityöni tutkimusta, jossa haaveilen esimerkin siitä, mitä holistinen tanssikasvatus voisi olla.

CREATEssa työskentelen yhdessä viiden tanssijan kanssa tutkien tapoja hyödyntää omaa luovaa energiaansa. Opettajan näkökulmasta tällainen työskentely vaatii tilanpidätystä, mikä tarkoittaa minulle konttien rakentamista, joissa osallistujien on turvallista vaeltaa, eksyä ja löytää uutta. Käytännössä nämä kontit ovat esimerkiksi ehdotuksia lähtökohdista, joista yhdessä lähdetään liikkeelle kohti tuntematonta.

Tämä työskentelytapa tuntuu minulle sekä vapauttavalta että haastavalta. On hienoa päästää irti tarpeesta olla opettaja, jolla on kaikki vastaukset, ja sen sijaan tehdä tilaa viisaudelle ja tiedolle, joka on meissä jokaisessa. Minulle se tarkoittaa sen tunnustamista, että olemme kaikki yhteydessä toisiinsa, tuntevia ihmisiä, joilla on jotain arvokasta jaettavaa. Samalla tämä on juuri haaste ja tutkimuskysymys: kuinka saada tilaa tunnissa läsnä olevalle monipuoliselle kokemukselle ja tiedolle?

Toivon, että tähän projektiin osallistuminen vahvistaa osallistujien toimivuuden tunnetta: että he voivat vaikuttaa taiteellisiin prosesseihin, että he ovat itse taiteilijoita ja kykenevät luomaan upeita asioita. Toivon myös, että tämän työskentelytavan kautta osallistujat oppivat paremmin kuuntelemaan ruumiillistuvaa kokemustaan ​​ja löytämään näin tien kotiin, kehoon.