Hurja Piruetin asiakaskysely toteutettiin viime keväänä tanssijoille ja huoltajille. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille. Vastausprosentti oli yhteensä hieman yli 30% Tässä tiivistäen:

Hurja Piruetin oppilaat ovat tyytyväisiä kehittymiseensä useilla eri osa-alueilla ja kokevat saavansa tanssista erityisesti lisää rohkeutta sekä uusia ystäviä. Ystävien merkitys onkin vastausten mukaan erittäin tärkeä osa tanssiharrastusta, mm. esiintymisen ja uusien asioiden oppimisen lisäksi. Oppilaita kannustaa jatkamaan tanssinilo, positiivinen palaute sekä päämäärä, kuten kilpailu tai esitys. Hurja Piruetti on oppilaiden vastausten mukaan kannustava ja avoin yhteisö, jossa tullaan hyväksytyksi sellaisena kuin on!

Tallenna