Interlaced 2020:

Kulturutbytesprojekt mellan Sri Lanka och Finland. Samarbetsprojektet genomförs i samarbete med Hurja Piruetti och Derana TV från Sri Lanka. Hurja Piruetti tog emot fyra dansare utvalda från City of Dance-programmet och eleverna blev bekanta med grundutbildningen i finsk dans i två månader. I besöket ingår också en fotograf från Derana TV, vars dokumentär presenteras i december 2020. Projektet fortsätter.