Utnämning av Finlands ungkulturambassadör Utbildnings- och kulturministeriet utser ambassadörerna på förslag från Ungkulturkommissionen och CIMO för centrum för internationell mobilitet och samarbete. Hurja Piruetti har fått statusen Ung kulturambassadör för vårt arbete med barn och ungdomar. (Gruppen har rest till Färöarna, Spanien, Italien, Norge, Danmark, Turkiet, Ungern, Australien, Island, Sydafrika, bland andra)