Tillgång till konst: Hurja Piruetti har genomfört konsttillgänglighetsprojekt i Raseborg-regionen som en del av utbildningsministeriets toppprojekt under fem år 2016-2020. Under projekten har barn och ungdomar i vårt område erbjudits gratis grundläggande konstutbildning (dans och cirkus) under skoldagen eller omedelbart efter skoldagen. Syftet med projekten har varit att främja samarbetet mellan aktörer inom barnkultur och konst grundutbildning samt med de i skolor och förskoleundervisning. Vi har testat lokala Nyfiken skolklass-projekt och utforskat möjligheterna att dansa i undervisningen av olika skolämnen (matematik, språk, geografi, modersmål).