Nord-Syd-projektet var ett projekt mellan staden Raseborg och Makana, Sydafrika, där Hurja Piruetti deltog i t.ex. undervisning i Makana och ordning av återbesök och workshops för Makana dansgrupp i Raseborg.