Downloading Future 2019:

Ett dansprojekt baserat på teman återvinning och framtiden. Cirka 400 unga dansare från Raseborg-regionen deltog. Premiären för detta projekt var ett video- och dansprojekt den 5 april 2019 i Raseborg. Målet var att ansluta, uppleva och kommunicera information om klimatförändringar genom dansuttryck..