Hurja Piruetti är en del av DanceMe UPs internationella nätverk, som representerar grundutbildningen för dans och unga dansare. DanceMe UP är ett projekt baserat på utvecklingen av den digitala publiken, som syftar till att bygga ett internationellt nätverk av tio innovativa europeiska organisationer från Italien, Tyskland, Finland, Frankrike och Island och Schweiz. Ordet "UP" hänvisar till ett digitalt instrument från DanceMe som representerar utvecklingen av webbplatsen danceme.org. DanceMe representerar en virtuell plattform (utrymme) där artister presenterar sina egna konstprojekt för allmänheten och aktivt försöker diskutera, utforska, kommentera med texter, bilder, videor och musik. Målet är att fördjupa engagemanget mellan artister, kulturorganisationer och allmänheten i Europa, både online (via appen) och offline (i specifika workshops, residens och live).