SU & progegrupper

Produktion group onsdag ersättande studier veckor 12-13
 • Progecrews egna övningar med bekant rörelsematerial och musik. Länk till inlärningsmiljö publicerad.
 • Dansanalys (teori). Lärare plockat olika koreografier och skickat instruktion till Padlet (skriftligt arbete)

Mål:

Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Eleven tränar sig i färdigheter som hör till rörelse- och dansimprovisation och vidgar sin uppfattning om dans genom att bekanta sig med kulturella element och fenomen inom danskonsten. Målet är att eleven kan  sätta  ord  på  de  erfarenheter  som  dansverk  och  konst  skapar  och  på  sina  egnatolkningar av dem.

Motsvarar:

De två första veckorna med dansövningar är 60 minuter per vecka. Ersätter 2 timmar.

Skriftlig uppgift: Växelverkan och kulturellt kunnande / Nutidsdanskoreografier
Du kan titta på koreografier och välja 2 filmklipp. Skriftlig arbete gällande koreografier, 1-2 sidor. Returnera skriftlig arbete till Katja sist 25.3 via e-post katja.kongas@hurjapiruetti.com Nedanför finns instruktioner för arbetet. Om du vill inte skriva så mycket, du kan också rita och måla en del av arbetet. Du behöver inte skriva av alla saker som finns på listan, välj sådana saker som du tycker att är intressanta för just dig.

Dansare och uppvisning

 • •Det sammanlagda antalet dansare, deras kön, eventuella rollgestalter
 • •Solon, duetter etc. – vem dansar
 • •Dansarens förhållande till rörelsematerialet, hur han eller hon tillägnat sig rörelserna, hur han eller hon satt sin egen prägel på dansen
 • •Dansarens kommunikationsförmåga
 • •Växelverkan mellan dansaren och publiken, mellan dansaren och de övriga dansarna
 • •Helhetsuttryck, tolkning och inlevelse

Koreografi

 • •Koreografi sk idé och tema
 • •Rörelsematerial
 • •Rum, tid, kraft, beskrivning av kroppsanvändning, stil

Visuella element

 • •Verkets uppvisningsmiljöer
 • •Dräkter
 • •Scenografi
 • •Maskering
 • •Belysning
 • •Annat

Ljudvärld

 • •Ljud och musik
 • •Tystnad

Struktur

 • • Hur händelserna framskrider, ordningsföljd och samtidighet
 • •Frasering av rörelsematerialet
 • •Hur solon och duetter etc. gruppscener vävs in i varandra och sker samtidigt
 • • Mera omfattande strukturer och helhetsform

Dessutom: Sammandrag av helheten

 • •Helhetsintryck
 • •Verkets betydelse för åskådaren
 • •Verkets vidare historiska, stilenliga, tematiska och aktuella samband samt
 • •Eventuell bakgrundsinformation såsom: intervjuer, kritik i dagspressen, tidningsartiklar
 • •Egna tankar, känslor och upplevelsernslor och upplevelser

 

 

Produktion group onsdag ersättande studier veckor 14-15
 • Från texter till rörelser

→ Länkar postade i Padlet inlärningsmiljö. Inlärningsmiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras inlämnings datum samt instruktioner.

Mål: Eleven använder sin fantasi och kreativitet i dansen och tränar sig i färdigheter som hör till rörelse- och dansimprovisation.

Motsvarar:
De två första veckorna med dansövningar är 60 minuter per vecka. Ersätter två timmar.

Uppgift:

Rörelse tolk

Musik och länk skickat till Padlet.

Målet med denna övning är att bygga ett litet solo så att du tar var och en av rörelseanvisningarna jag ger och tolkar dem på ditt eget sätt. Målet är att skapa och använda din egen fantasi. Förutom rörelserna består koreografin av miljö, visuella element, i scensättning, ljud och kostymer. Här är delar du ska tänka på först.

 1. Välj en plats UTOMHUS för din koreografi. Detta betyder inte ytterdörren till ditt hem, men det kan vara i närheten. Tänk på vilken typ av miljö som skulle vara intressant i denna situation. Är det i skogen, på vägarna, vid en roskis etc.
 2. Filma i dagsljus så att det finns tillräckligt med ljus för att bilden ska bli bra. Tänk på vilken vinkel du spelar in från.
 3. Överväg om du vill ta med ett föremål eller en sak in i bilden. Inspelningsmiljön kan också vara experimentell, psykedelisk, urban eller bisarr.
 4. Musiken är redan vald. Lyssna först på låten från början till slut och skriv ner på ett papper vilka känslor det väcker inom dig.
 5. Avsluta koreografisoppan med outfit och tillbehör. Om du har jeans och en färgskjorta/jacka. Du kan även använda en mössa, handskar, halsduk eller en annan liten detalj. Önskan är att alla ska ha något speciellt på huvudet (hatt, halsduk, solglasögon, blomma, pannband, peruk)

Filma eller be din familjemedlem att filma klippet och skicka det till whatsapp-gruppen senast den 19.4. Vi redigerar alla videon ihop till en helhet och publicerar arbetet på våra sociala mediekanaler. Om du inte vill att ditt videoklipp ska publiceras, berätta det när du skickar in ditt videoklipp. Men för att få ett närvaromärke måste en video lämnas in. Naturligtvis skulle jag vilja att alla ska vara med. Ni är en skicklig grupp!

 1. Börja tolka rörelseanvisningarna (nedan). Det har inga räkningar, du kan bestämma dem själv. Lägg till dina egna kryddor som dansare. Tänk på kvalitet, tempo, nivåer och varaktighet. Inga specifika räkningar ges på förhand.

       STRUKTUR (instruktioner finns på Padlet)

Streetkisacrew (Sathis) ersättande studier veckor 16-17-18

Under dessa veckor har vi skickat ut ett e-post paket med flera uppgifter. Många av uppgifterna kan hittas på den gemensamma padlet inlärningsmiljön för alla streetdansare i Hurja Piruetti. Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Uppgift 1: Hip Hop inlärningsmiljö

 

Mål:

 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • lär känna sambandet mellan dans och ett holistiskt välbefinnande

 

Uppgift:

 1. Gör en kort och effektiv uppvärmning, cirka 10–15 minuter. Den kan inkludera hopprep, squats, kort cykeltur / jogging utomhus eller på gården. Vid en bra uppvärmning andas du mera och blir lite svettig.
 2. Upprepa vår föreställnings dansen och andra övningar.

 

Motsvarar:

1x 60min

 

Uppgift 2: Breakdance

Uppgift:

Hurja Piruetti har en gästlärare Peter Joel, som var en av finalisterna i programmet City of Dance på Sri Lanka. Peter var en av våra gäster tidigare under året. Nu kan du lära dig 6-step, kneedrop och tuffa breakdancerörelser ONLINE. Dessa videon kan du se via Padlet och via Drive.

Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Filma dig själv när du gör breakdanceläxan. Skicka tillbaka ditt breakdanceklipp till Shanti. Filma videon horisontellt. Berätta samtidigt om ditt klipp får delas på våra sociala medier, dvs. Youtube, Facebook och Instagram. Vi kombinerar alla breakdansvideon till en dans, delta i vår video! Videon kan skicka till Shanti senast 3.5.2020, antingen direkt till Padleten, som länk via Drive eller som e-post till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Kom ihåg att värma upp bra och ordentligt före du breakdansar!

Motsvarar:

1x60 min undervisning

Uppgift 3: Bekanta dig med Hip Hop dansens historia

Uppgift:

Här är några av länkarna var du kan lära dig om Hip-Hopens historia. Det är på engelska, så de allra yngsta kanske inte riktigt förstår.

History of hip hop dance

Länkar finns på Padlet, email eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Breakdance battle

Länkar finns på Padlet, email eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Flera kan hittas på den gemensamma padleten för alla streetdansare.

Länkar finns på Padlet, email eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Motsvarar:

1x60 min undervisning

 

Ytterligare distansutbildning:

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04, 6.5 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Uppgifter i vårens infobrev

 

Produktion group onsdag ersättande studier veckor 16-17-18
 • Uppgiftpaket med olika stilar och övningar har skickat åt elever den 17.4.2020 via epost
 • Zoomlektioner

→ Länkar finns även på Padlet inlärningsmiljön. Lärandemiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras returdatum samt instruktioner.

 

Mål: Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Bekanta med historien om jazzdance, musikaldanser samt voguing och egna koreografier.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter tre undervisningsveckor och ger stöd för oberoende övning resten av våren. Tre träningstimmar 3 x 60 min

 

Uppgift 1: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 helheter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Uppgift 2: Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

 

 

Produktion group torsdag ersättande studier veckor 12-13
 • Produktion gruppens egen lärningsmiljö i Padlet (länken skickats via whatsapp)
 • Produktion grupp deltog i Kajan Dance Festival 31.1-2.2, Tävlingar (i Helsingfors) 29.2 och uppvisning DanceJam 1.3 som ersätter också studier.

 

 

Produktion group torsdag ersättande studier veckor 14-15-16

Vi har fått ett stipendium från Finska kulturstiftelsen för ett klimatprojekt !Tack vare stipendiet och projektplanen gör vi små projekt som visar hur viktig naturen är för oss. Projektets titel är "Find the Beauty in Nature". Detta projekt kommer att ersätta vårens produktionstimmar under den obligatoriska pausen, och detta projekt gör att alla i produktionsgruppen kan slutföra sina egna lektionsmängd i vår.

Här är din första uppgift som ersätter tre lektioner:

1. Gå ut i naturen på dagen (solljus) och ta 3 bilder eller filmklipp i naturen genom att välja 3 ord från listan nedan. Kom ihåg att din bild är en tolkning av ordet. Det finns inget rätt eller fel svar. Du ska också visas som en del av bilden.

Välj 3 ord:
Pollution
Recycle
Radiation
Erosion
Power planet
Fossil
Greenhouse warming
Temperature

2. Hitta information om klimatförändringen och skriv ner de 10 viktigaste punkterna enligt dig.

3. Hitta 5 olika tips för att minska det egna ekologiska fotavtrycket.

Skriver ner allt och posta det hit tillsammans med filmklippen och bilderna. Kom ihåg att skriva ert namn ovanför ert inlägg.

Detta är på sätt och viss obligatoriskt eftersom vi har fått ett stipendium för det. Deadline: 02.04.2020! Happy Dancing!

Produktion group torsdag ersättande studier veckor 17-18
 • Uppgiftpaket med olika stilar och övningar har skickat åt elever den 17.4.2020 via epost
 • Zoomlektioner

→ Länkar finns även på Padlet inlärningsmiljön. Lärandemiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras returdatum samt instruktioner.

Mål: Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Bekanta med historien om jazzdance, musikaldanser samt voguing och egna koreografier.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter tre undervisningsveckor och ger stöd för oberoende övning resten av våren. Tre träningstimmar 3 x 60 min

 

Uppgift 1: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 helheter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Uppgift 2: Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

 

 

EK Mint (Ulla) ersättande studier veckor 12-13

Hei Mint dansare och föräldrar!

Mint-dansare har fått dansuppgifter under pausen från dansen. En del av hemläxor man kan även göra med föräldrar eller systrar/bröder. Dansuppgifter har skickats till Mint-facebook grupp på finska. Vårdnadshavare har haft möjlighet att få hemläxor också på svenska. Läraren har givit (via e-post) anvisningar gällande det hur man blir medlem i facebook gruppen. Vårdnadshavare har haft möjlighet att få en del av uppgifter också via e-post. Video-uppgifter har varit möjligt att se via facebook.

 

Tehtävä 1

Endast uppgift 4 är på svenska. Uppgifter 1-3 har skickats till Mint-facebook grupp på finska. Vårdnadshavare har haft möjlighet att få hemläxor också på svenska.

Sisältö: Mintit opettajina. Tanssioppilas saa leikkiä opettajaa ja pitää tanssitunnin koko perheelle tai jollekin perheenjäsenelle (se voi olla myös nukke tai pehmoeläin). Tanssituntiin on annettu selkeät ohjeet, jotka mukailevat ryhmän tuttua tuntirakennetta ja tuttuja harjoituksia. Opettaja on lähettänyt ohjeet tuntiin suljetussa Minttien facebook-ryhmässä. Perustekniikkaharjoituksia varten opettaja on lähettänyt facebook-ryhmään videot, joissa käydään läpi 7 tuttua liikeharjoitusta. Lisäksi on annettu ohjeita improvisaatioharjoituksiin. Muistathan, että videot ovat vain ryhmän jäsenten omaan kotiharjoittelukäyttöön treenitauon aikana, ja videoita ei missään muodossa saa jakaa eteenpäin.Tunnin toteutuksesta on kannustettu lähettämään kuvia ja videoita facebook-ryhmään.

Tavoitteet: Ylläpitää tanssin iloa. Perusharjoittelun ylläpito: harjoitellaan, kehitetään ja ylläpidetään oman tanssilajin keskeisiä fyysis-motorisia taitoja. Liikemateriaalin opettelu ja itsenäisen harjoittelun omatoiminen toteutus. Tavoitteena tukea oppilaan kykyä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Vahvistaa oppilaan omaehtoisen ilmaisun ja tulkinnan taitoja. Tavoitteena on tukea oppilaan luovuuden kehittymistä ja tukea oppilaan kasvua itseensä luottavaksi. Tavoitteena on myös tanssitermien tunnistaminen ja oppiminen.

Korvaavuus: Tehtävä korvaa 1 oppitunnin

 

Tehtävä 2

Sisältö: Kuvasta tanssiksi tehtävä.  Tutustu seuraavaan kuvaan ja sen esittämiin asentoihin. Kuva lähetetty oppilaille.

 

Asennot: Kokeile itse asentoja. Voit myös keksiä omia tanssiasentoja. Ota asennoista valokuvia.

Oma tanssi: Valitse kuvasta muutama asento. Tee niistä oma tanssi niin, että lisäät asentojen väliin omia liikkeitä, omaa tanssia. Voit liikkua esim. pehmeästi. robottimaisesti, nopeasti ja super-hitaasti. Muista, että kaikki tyylit ovat oikein, eli saat siis laukata kuin keiju, hiipiä kuin kettu tai pyöriä kuin peikko.

Lähetä valokuvat ja halutessasi video tanssistasi facebook-ryhmään su 29.3 mennessä, JOS suostut siihen, että kuvia käytetään osana Hurja Piruetin julkisia some-päivityksiä tanssitauon aikana.

Tavoitteet: Vahvistaa oppilaan omaehtoisen ilmaisun ja tulkinnan taitoja. Tavoitteena on tukea oppilaan luovuuden kehittymistä ja tukea oppilaan kasvua itseensä luottavaksi. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta. Poikkitaiteellisuus kuvan/videon &tanssin yhdistämisessä. Uusien liikeyhdistelmien luominen.

Korvaavuus: Tehtävä korvaa 1 oppitunnin

EK Mint (Ulla) ersättande studier veckor 14-15-16

Tehtävä 3

Endast uppgift 4 är på svenska. Uppgifter 1-3 har skickats till Mint-facebook grupp på finska. Vårdnadshavare har haft möjlighet att få hemläxor också på svenska.

Sisältö: Oman tanssitreenin jatkaminen sekä tutustuminen eri tanssilajeihin/baletti: Voit jatkaa viikon 1 tanssituntiliikkeiden harjoittelua kotona. Sen lisäksi valitse ainakin toinen seuraavista videoista ja katso se. Voit katsoa myös molemmat!

Katsoessasi videoita koeta etsiä niistä tuttuja liikkeitä, esim.

 • plie
 • releve
 • soutenu pirouette
 • pique pirouette

Piirrä lopuksi kuva baletista, esim jostakin mieleenpainuvasta kohtauksesta tai hahmosta.

Lähetä kuva tähän facebook-ryhmään 12.4 mennessä, JOS suostut siihen, että kuvia käytetään osana Hurja Piruetin julkisia some-päivityksiä tanssitauon aikana.

Videot ovat

Suomen kansallisoopperan balettioppilaitos: Pähkinänsärkijä

The Royal Ballet/The Royal Ballet School: Peter and the Wulf

Pähkinänsärkijä

https://oopperabaletti.fi/stage24/balettioppilaitos-esittaa-pahkinansarkija_tallenne/

Peter and the Wulf

https://www.facebook.com/royaloperahouse/videos/221035572469999/

Tavoitteet:

Liikeharjoitusten säännöllinen jatkaminen: Ylläpitää tanssin iloa. Perusharjoittelun ylläpito: harjoitellaan, kehitetään ja ylläpidetään oman tanssilajin keskeisiä fyysis-motorisia taitoja. Liikemateriaalin opettelu ja itsenäisen harjoittelun omatoiminen toteutus. Tavoitteena tukea oppilaan kykyä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn.

Esitysten katsominen: Oppilas saa tilaisuuksia tutustua tanssin eri muotoihin ja lajeihin ja niiden kulttuuriseen taustaan. Oppilas oppii tuntemaan tanssi taidemuotona muiden taidemuotojen joukossa. Vahvistaa tanssillisia tietoja ja ajatusta tanssitaiteesta kokonaisvaltaisena taidemuotona, jossa kohtaavat tanssin ja musiikin lisäksi luontevasti myös muut taiteen osa-alueet (esim. puvustus, lavastus, maskeeraus, teatteri-ilmaisu). Oppilaita kannustetaan tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on myös kasvattaa kulttuuria ymmärtäviä ja arvostavia ihmisiä. Tehtävän palautus -osion tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaehtoisen ilmaisun ja tulkinnan taitoja. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta. Monitaiteellisuus, piirtämisen/maalaamisen ja tanssin yhdistäminen. Tavoitteena on myös tukea oppilaan luovuuden kehittymistä.

Korvaavuus: Tehtävä korvaa 3 oppituntia

EK Mint (Ulla) ersättande studier veckor 17-18

Uppgift 4

Innehåll: Sommardans. Hitta på en egen sommardans. Tänk på olika somriga saker, till exempel blommor, fåglar, vågor, vind... Hitta på rörelser som just en blomma/fågel etc. skulle kunna göra. Som musik passar till exempel René Aubry/Séduction. Du kan också använda din egen favoritmusik. Välj dina favoritrörelser och planera en sommardans med favoritrörelser. Välj en börja- och slutposition. Du kan visa den färdiga dansen till dina familjemedlemmar. Ni kan också planera en sommardans tillsammans med familjemedlemmar om ni vill. När du gjort sommardansen färdigt (sist 3.5) skicka ett meddelande eller bild till läraren (Ulla Koho 044-5677 811 eller ulla.koho@hurjapiruetti.com), att du har gjort uppgiften. Berätta också i meddelandet hur det kändes att göra uppgiften 😊.

Mål: Bibehålla glädjen i att dansa. Att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet. Stärka elevens färdigheter för uttryck och tolkning. Eleverna uppmuntras och handleds att välja sådana former att skapa konst som är betydelsefulla för dem. Att stödja studentens tillväxt till självförtroende. Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 uppgifter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Motsvarighet: Uppgift 4 ersätter 1 timme och uppgift 5 ersätter 2 timmar. Uppgifterna ersätter sista undervisningsveckor och ger stöd för oberoende övning resten av våren.

Uppgift 5:

Lär känna de olika formerna av dans, akrobatik och cirkus genom att välja 1-2 uppgifter från det skickade paketet. Om du har inte fått infobrev med uppgifter, skicka epos till info@hurjapiruetti.com, skickar vi det på nytt.

 

 

EK Diamonds (Ulla) ersättande studier veckor 12-13-14

Uppgift 1:

Innehåll: Träningstimme. Elever har fått material för distans-träning program via whatsapp. Program innehåller uppvärmningsövningar, 7 olika dansteknikserier med video-anvisningar och slutdansen. Gör program 1 gång per vecka, för tre veckors tid.

Kom ihåg att videorna är bara för träningsanvändning för Diamonds dansare och ni får inte dela videorna vidare i t.ex. sociala medier.

Mål: Bibehållning av träningsrutinen och glädjen i att dansa. Träning, utveckling och bibehållning av fysiskt-motoriska färdigheter. Utförandet av självständig träning. Målet är också att stödja elevens förmåga att arbeta långsiktigt och målmedvetet.

Motsvarighet: Uppgift ersätter 3 x 75min timmar

EK Diamonds (Ulla) ersättande studier veckor 15-16

Uppgift 2:

Innehåll: Träna en gång till vår träningsmaterial (samma som i uppgift 1). Samtidigt gör egna anteckningar om det, att vilka är just dina favoritrörelser på serier. Använd dessa favoritrörelser och planera, kombinera dom till en egen drömteknikserie. Mix & Match! Kombinera fritt rörelser från olika originala serier. Välj musik till serien. Öva serien och filma det. Skicka videon till Ulla via whatsapp (inte till den här gruppen). Videorna publiceras inte i sociala medier. Have fun! 

Mål:

Träningsdel/Bibehållning av träningsrutinen och glädjen i att dansa. Träning, utveckling och bibehållning av fysiskt-motoriska färdigheter. Utförandet av självständig träning. Målet är också att stödja elevens förmåga att arbeta långsiktigt och målmedvetet.

Egen drömteknikserie-del/ Skapandet av nya rörelsekombinationer. Att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet. Stärka elevens färdigheter för uttryck. Att stödja studentens tillväxt till självförtroende.

Motsvarighet: Uppgift ersätter 2 x 75min timmar

 

 

Ek Diamonds (Ulla) ersättande studier veckor 17-18
 • Uppgiftpaket med olika stilar och övningar har skickat åt elever den 17.4.2020 via epost
 • Zoomlektioner

Mål: Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Bekanta med nya stilar.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter två undervisningsveckor och ger stöd för oberoende övning resten av våren. Tre träningstimmar 3 x 60 min

Uppgift 1: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 helheter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Uppgift 2: Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

 

EK Diamonds (Janna) ersättande studier veckor 12-13-14-15

Uppgift 1

Mål: Växelverkan mellan eleverna och mellan eleven och läraren. Tvärkonstnärlighet, lära sig känna fotografering som konstform och sammansätta fotografering med dans. Uttrycka känslor i bilder.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll:

 1. Hurdana känslor har du känt de senaste dagarna? Skriv ner tre olika känslor och skicka till gruppen senast 23.3.
 2. När alla har skickat ska man välja tre känslor (inte sina egna) och ta tre olika bilder med valda känslor som tema. Skicka till gruppen eller Janna senast 25.3.
  Försök att välja olika miljöer samt bakgrund för dina bilder. Du kan fotografera utomhus eller inomhus. Hela kroppen behöver ej synas på bilden. En min, rörelse kan berätta allt. Om du inte vill att bilderna publiceras offentligt på våra sociala medier (Facebook, Instagram) meddela detta då du skickar bilderna (man kan skicka meddelande direkt till Janna). Vi publicerar gärna bilder under kommande veckor för att inspirera alla Hurjisar till dansstudier.

Uppgift 2

Mål: Inlärning av nya rörelser, skapandet och övandet av nya rörelsekombinationer. Bibehålla glädjen i att dansa. Träning, utveckling och bibehållning av fysiskt-motoriska färdigheter. Utförandet av självständig träning. Målet är också att stödja elevens förmåga att arbeta långsiktigt och målmedvetet.  Bibehållning av träningsrutinen.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Hopp (börja med Ullas teknikövningar före den här uppgiften)

Kolla hopp som används i gymnastik på filmen nedan. Testa alla hopp ja planera en serie där du kan använda hopp från filmen samt andra hopp, piruetter eller andra rörelser. Längd ungefär 4x8. Öva på båda sidorna, speciellt den som är svårare för dig. Filma och skicka till Janna senast 30.3.

https://youtu.be/HBojfFkAwkM

Uppgift 3

Mål: Bibehållning av träningsrutinen, inlärning av nytt rörelsematerial, skapandet samt noterandet av nya rörelsekombinationer. Planerandet och utförandet av självständig träning.

Motsvarar: En träningsgång ersätter 1 timme.

Innehåll: Öva regelbundet, åtminstone två gånger i veckan.

Uppvärmning med Katja och Janna (länk till Youtube video som lärarna har gjort skickat i Whatsapp gruppen, längd cirka 10 minuter)

Ullas teknikövningar (videor som läraren har gjort och skickat i Whatsapp gruppen)

Hopp

Fortsätt öva på nya hopp (gymnastik) och hoppserien som du planerad.

Vikt på händerna

Försök komma ihåg hurdana rörelser vi har gjort så att vi har vikt på händerna/handen (till exempel slides, knä och hand på golvet, triangelposition, stå på händerna) du kan också själv hitta på rörelser. Öva på rörelserna och lägg ihop till en liten serie. Filma och skicka till Janna senast 13.4.

Stretch (instruktioner för 12 olika töjningar, bild och text för alla töjningar skickats i Whatsapp gruppen)

Ek Diamonds (Janna) ersättande studier veckor 16-17-18

Ersättande uppgifter veckor 16-17

Innehåll: Fre 17.4 (vecka) skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever.

Mål: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja uppgifter från det skickade paketet.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter två undervisningsveckor och ger stöd för självständig träning för resten av våren.

Ersättande uppgift vecka 18

Mål: Växelverkan mellan läraren och eleverna, bibehålla träningsrutinen. Utveckla finmotoriska färdigheter som är typiska för dansformen samt öka styrkan och rörligheten.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Delta i Hurja Piruettis Zoom timme för Diamonds gruppen 8.5. kl. 17-18.

Alla uppgifter har skickats till eleverna i Whatsapp grupp.

Eleverna har dessutom samlat extra studier på vårterminen når de har deltagit i tävlingar/föreställningar med dansen Together: TUL ryhmätanssin mestaruuskilpailut (Tammerfors), Pink Dance Star (Helsingfors), Dance Jam (Karis).

 

Uppgift : Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

 

Streetkisacrew (Sathis) ersättande studier veckor 12-13-14-15

Ersättande uppgifter vecka 12:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund

Uppgift:

Rimdans

 1. Tänk på 6-10 ord som rimar.
 2. Gör en rörelse till varje ord.
 3. Filma när ni gör rörelserna efter varandra, som en dans.
 4.  Skicka videon till mig och berätta vilka ord ni använder. Om ni vill kan ni även editera in orden i videon, men man måste inte.

Deadline: 19.03.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Ersättande uppgifter vecka 13-14:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

Mål:

 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • får mångsidiga kulturella och konstnärliga influenser.
 • finner dansens glädje

Uppgift:

Målet för denna uppgift är att göra en “dans evolution” video. Uppgiften är lämplig för gruppen på grund av att det är en tävlingsgrupp som kan ha nytta av att kunna lite av allt när det kommer till dans.

 1. Titta på exemplen som jag har länkat. Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.
 2. Du väljer själv om du vill göra videon som länkarna eller enbart en viss dansstils evolution, t.ex. Streetdansens evolution.
 3. Om du vill skulle det vara jättefint om du klädde dig som man gjorde under den eran av dans och dansar till den musiken som användes.
 4. Din video behöver inte vara lika lång som exemplen. Den kan vara så lång som du vill.
 5. När du är klar med videon kan du posta den på Padlet eller skicka den till Shanti (0400175664)

Deadline: 02.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

 

Ersättande uppgifter vecka 15:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

 

Uppgift:

 1. Titta på videona:

Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

 1. Välj en av sångerna:

Länkar finns på Padlet eller Whatsapp. Meddela så kan vi dirigera dig till länkarna.

 1. Gör en kort koreografi med hjälp av tipsen från de första videon.
 2. Filma när du gör koreografin. Skriv ner varför och hur du valde att använda just de rörelser du gjorde. Ladda upp den på Padlet, eller skicka den till Shanti (0400175664)

Deadline: 10.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Commercial I (Shanti) ersättande studier veckor 16-17-18

Under dessa veckor har vi skickat ut ett e-post paket med flera uppgifter.

Uppgift 1:  Vogue - strike a pose!

Mål:

 • inner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

Vi har skapat en inlärningsmiljö på Padlet för hela Hurja Piruetti var man kan lära sig grunder inom Vogue. För att komma dit följer du länken nedan:

(frågan länken från lärare)

Du kan även se videoklippen här:

(frågan länken från lärare)

 1. Lär dig koreografin.
 2. Filma utomhus i dagsljus. Tänk på var du gör detta. Helst skulle videon vara i Raseborgs eller din hemstads stadsmiljö.
 3. Jag uppmuntrar dig att klä upp dig till videon du filmar - smycken, kläder, smink, allt är tillåtet!
 4. Filma videon horisontellt och skicka det till antingen Padleten eller din egna lärare. (shanti.gronholm@hurjapiruetti.com)
 5. Skicka in din film senast den 3 maj 2020. Vi redigerar ihop klippen till en video som kommer att innehålla både koreograf, Reettaleena, och Hurja Piruettis elever. Strike a pose!

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Uppgift 2: Danshistoria & gästlärare

 

Mål:

 • finner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

 1. a) Bekanta din med dansens historia. Välja några/något klipp som du ser.

Nedan finns några länkar var du kan bekanta dig med dansens historia. Det är tyvärr på engelska, så de allra yngsta kanske inte förstår. Commercial har samma ursprung som hip-hop:

History of hip-hop dance:

https://youtu.be/wb30B7gDpOo

https://youtu.be/JQWJ5Ytr2Qo

Allt finns även på en hip-hop padlet:

(frågan länken från lärare)

History of jazz:

https://youtu.be/pC4xX3E2JOk

History of dancehall:

https://www.youtube.com/watch?v=rVprGFBwHAk

https://www.youtube.com/watch?v=aamue5v9BFs

History of Vogue:

https://www.youtube.com/watch?v=XJ6fqQX_e9U

https://www.youtube.com/watch?v=Z183QdQPglU

 1. b) Vill du testa en nya dansstil? Nu har Peter från Sri Lanka skapat en breakdance lektion, ONLINE. Du hittar videona i Padlet: (frågan länken från lärare)

eller på Drive: (frågan länken från lärare)

 1. Lär dig breakdansen
 2. Filma dig själv horisontellt när du dansar. Skicka klippet till Shanti. Berätta samtidigt om ditt klipp får delas på våra sociala medier, dvs. Youtube, Facebook och Instagram. Vi kombinerar alla breakdansvideon till en dans, delta i vår video!
 3. Videon kan skicka till Shanti senast 3.5.2020, antingen direkt till Padleten, som länk via Drive eller som e-post till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Uppgift 3: Den vanliga danstimmen

Mål:

 • får tillfällen att bekanta sig med nya dansformer och danskulturer
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • breddar sina fysiskt-motoriska färdigheter
 • får erfarenheter av att uppträda i olika situationer och vidgar sitt eget kroppsliga, rörelse- och konstnärliga uttryck
 • får mångsidiga kulturella och konstnärliga influenser.
 • finner dansens glädje
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift:

Hur ser den ”vanliga” dantimmen ut? Försök att återskapa en helt vanlig danstimme.

Här är tips för en vanlig danstimme:

 1. a) Uppvärmning: (frågan länken från lärare)

eller hopprep, squats, kort cykeltur / jogging utomhus eller på gården. Vid en bra uppvärmning andas du mera och blir lite svettig.

 1. b) Isolationer: (frågan länken från lärare)

eller hitta egna sätt att öppna kroppen och röreligheten.

 1. c) Dans: Öva vårföreställningsdansen!

 

 1. d) Träning: (frågan länken från lärare)

eller (frågan länken från lärare) eller eget träningsprogram

 1. e) Tänjning: (frågan länken från lärare)

 eller eget tänjningsprogram. Fundera på vilka muskelgrupper du använt under lektion och tänj dem.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 4: Dansbingo

Mål:

 • får tillfällen att bekanta sig med nya dansformer och danskulturer
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • breddar sina fysiskt-motoriska färdigheter
 • får erfarenheter av att uppträda i olika situationer och vidgar sitt eget kroppsliga, rörelse- och konstnärliga uttryck
 • får mångsidiga kulturella och konstnärliga influenser.
 • finner dansens glädje
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift:

Har du fått bingo? Om inte kan du under en vecka försöka samla ihop bingo eller fylla så många rutor som möjligt. Du kan om du vill, skicka tillbaka bingot med rutorna i kryssade till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Skicka in din bingo senast 03.05.2020

Bild bifogad i e-post.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 5: Padlet re-run

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • övning av uttryck och tolkning av musiken
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Locking & Popping:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Hip-Hop:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Commercial I:

(fråga Padlet länken från lärare)

Commercial II:

(fråga Padlet länken från lärare)

Heels:

(fråga Padlet länken från lärare)

Dancemix:

(fråga Padlet länken från lärare)

Performing Arts:

(fråga Padlet länken från lärare)

DHR:

(fråga länken och lösenord till Google Classroom från lärare)

Ytterligare distansutbildning:

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04, 6.5 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Uppgifter i vårens infobrev

 

Performing Arts Ekenäs (Sathis) ersättande studier veckor 12-13-14-15

Ersättande uppgifter vecka 12:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

(fråga länken från lärare)

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • övning av uttryck och tolkning av musiken
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.

Uppgift:

 1. Tänk ut 6-10 rörelser.
 2. Gör dem i olika tempo samt kombinerar dem sedan till en dans
 3. Filma när ni gör rörelserna efter varandra, som en dans.
 4. Använd låten: https://open.spotify.com/track/0ngtyvPUKR4YTtkVKvZP02
 5.  Skicka videon till mig och berätta vilka ord ni använder. Om ni vill kan ni även editera in orden i videon, men man måste inte.

Deadline: 19.03.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Ersättande uppgifter vecka 13-14:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

(fråga länken från lärare)

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • övning av uttryck och tolkning av musiken
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift:

 1. Värm up enligt video: (fråga Youtube länken från lärare)
 1. Isolationer: (fråga Youtube länken från lärare)
 2. Träning 1 enligt video: (fråga Youtube länken från lärare)
 3. Träning 2 enligt video: (fråga Youtube länken från lärare)
 4. Träning 3 enligt video: (fråga Youtube länken från lärare)
 5. Träning 4 enligt video: (fråga Youtube länken från lärare)
 6. Tänj enligt video: (fråga Youtube länken från lärare)
 1. Filma ett kort klipp eller ta en bild på träning.
 2. Ladda upp klippet/bilden på Padlet.

Deadline 02.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Ersättande uppgifter vecka 15:

 

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • övning av uttryck och tolkning av musiken
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift alt 1:

 1. Värm upp ordentligt
 2. Tita på denna distanslektion av Kyle Hanagami.
 3. Följ med i video och lär dig koreografin så bra du kan
 4. Filma ett kort klipp eller ta en bild på träning.
 5. Ladda upp klippet/bilden på Padlet.

Deadline: 12.04.2020

 

Uppgift alt 2:

 1. Skriv om ditt bästa dansminne
 2. Besvara följandefrågor:
  1. Har du varit nöjd med lektionrna under året?
  2. Vad har varit extra bra?
 3. Ladda upp texten till Padlet

Deadline: 12.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 1-2x60min undervisning.

Performing Arts Ekenäs (Sathis) ersättande studier veckor 16-17-18

Under dessa veckor har vi skickat ut ett e-post paket med flera uppgifter.

Uppgift 1:  Vogue - strike a pose!

Mål:

 • inner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

Vi har skapat en inlärningsmiljö på Padlet för hela Hurja Piruetti var man kan lära sig grunder inom Vogue. För att komma dit följer du länken nedan:

(fråga Padlet länken från lärare)

Du kan även se videoklippen här:

(fråga Youtube länken från lärare)

 1. Lär dig koreografin.
 2. Filma utomhus i dagsljus. Tänk på var du gör detta. Helst skulle videon vara i Raseborgs eller din hemstads stadsmiljö.
 3. Jag uppmuntrar dig att klä upp dig till videon du filmar - smycken, kläder, smink, allt är tillåtet!
 4. Filma videon horisontellt och skicka det till antingen Padleten eller din egna lärare. (shanti.gronholm@hurjapiruetti.com)
 5. Skicka in din film senast den 3 maj 2020. Vi redigerar ihop klippen till en video som kommer att innehålla både koreograf, Reettaleena, och Hurja Piruettis elever. Strike a pose!

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Uppgift 2: Danshistoria & gästlärare

 

Mål:

 • finner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

 1. a) Bekanta dig med dansens historia. Välja några/något klipp som du ser.

Nedan finns några länkar där du kan bekanta dig med dansens historia. Det är tyvärr på engelska, så de allra yngsta kanske inte förstår.

History of hip-hop dance:

https://youtu.be/wb30B7gDpOo

https://youtu.be/JQWJ5Ytr2Qo

Allt finns även på en hip-hop padlet:

(fråga Padlet länken från lärare)

History of jazz:

https://youtu.be/pC4xX3E2JOk

History of dancehall:

https://www.youtube.com/watch?v=rVprGFBwHAk

https://www.youtube.com/watch?v=aamue5v9BFs

History of Vogue:

https://www.youtube.com/watch?v=XJ6fqQX_e9U

https://www.youtube.com/watch?v=Z183QdQPglU

 1. b) Vill du testa en nya dansstil? Nu har Peter från Sri Lanka skapat en breakdance lektion, ONLINE. Du hittar videona i Padlet: (fråga Padlet länken från lärare) eller på Drive: (fråga Drive Youtube länken från lärare)
 2. Lär dig breakdansen
 3. Filma dig själv horisontellt när du dansar. Skicka klippet till Shanti. Berätta samtidigt om ditt klipp får delas på våra sociala medier, dvs. Youtube, Facebook och Instagram. Vi kombinerar alla breakdansvideon till en dans, delta i vår video!
 4. Videon kan skicka till Shanti senast 3.5.2020, antingen direkt till Padleten, som länk via Drive eller som e-post till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Uppgift 3: Den vanliga danstimmen

Mål:

 • får tillfällen att bekanta sig med nya dansformer och danskulturer
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • breddar sina fysiskt-motoriska färdigheter
 • får erfarenheter av att uppträda i olika situationer och vidgar sitt eget kroppsliga, rörelse- och konstnärliga uttryck
 • får mångsidiga kulturella och konstnärliga influenser.
 • finner dansens glädje
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift:

Hur ser den ”vanliga” dantimmen ut? Försök att återskapa en helt vanlig danstimme.

Här är tips för en vanlig danstimme:

 1. a) Uppvärmning: (fråga Youtube länken från lärare) eller hopprep, squats, kort cykeltur / jogging utomhus eller på gården. Vid en bra uppvärmning andas du mera och blir lite svettig.
 1. b) Isolationer: (fråga Youtube länken från lärare)eller hitta egna sätt att öppna kroppen och röreligheten.
 1. c) Dans: Öva vårföreställningsdansen!

 

 1. d) Träning: (fråga Youtube länken från lärare) eller (fråga Youtube länken från lärare) eller eget träningsprogram
 1. e) Tänjning: (fråga Youtube länken från lärare)eller eget tänjningsprogram. Fundera på vilka muskelgrupper du använt under lektion och tänj dem.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 4: Dansbingo

Mål:

 • får tillfällen att bekanta sig med nya dansformer och danskulturer
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt
 • breddar sina fysiskt-motoriska färdigheter
 • får erfarenheter av att uppträda i olika situationer och vidgar sitt eget kroppsliga, rörelse- och konstnärliga uttryck
 • får mångsidiga kulturella och konstnärliga influenser.
 • finner dansens glädje
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift:

Har du fått bingo? Om inte kan du under en vecka försöka samla ihop bingo eller fylla så många rutor som möjligt. Du kan om du vill, skicka tillbaka bingot med rutorna i kryssade till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Skicka in din bingo senast 03.05.2020

Bild bifogad i e-post.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 5: Padlet re-run

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • övning av uttryck och tolkning av musiken
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Locking & Popping:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Hip-Hop:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Commercial I:

(fråga Padlet länken från lärare)

Commercial II:

(fråga Padlet länken från lärare)

Heels:

(fråga Padlet länken från lärare)

Dancemix:

(fråga Padlet länken från lärare)

Performing Arts:

(fråga Padlet länken från lärare)

DHR:

(fråga länken och lösenord till Google Classroom från lärare)

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 3x60min undervisning

 

Ytterligare distansutbildning:

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04, 6.5 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Uppgifter i vårens infobrev