Dance & Show

Dance måndag (Katja) ersättande studier veckor 12-13

Välkomna till Dancestudier på distans. Dancegruppen ersatte redan en lektion med att delta i föreställningen 1.3, men nu är det tid att börja dansa lite igen via distans studier.

Din studiemiljö finns på Padlet, adressen, länken skickat via whatsapp.

 

 • Dansövningar enligt instruktioner. Info och musik finns på Padlet.
 • Repertoire: Musikaler (visuellt uppdrag)

→ Länkar postade i Padlet inlärningsmiljö. Inlärningsmiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras inlämnings datum samt instruktioner.

 • Skapa egna rörelser med gemensamma övningar ”One dance, many choreographers”

Mål:
Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Med fokus på dansteknik och aktivt upprätthållande av muskelkondition och rörlighet samt för att uppmuntra till oberoende träning. Mångsidig utveckling av dansuttryck och planering samt implementering av oberoende praxis. Bekanta er med jazzdansens och musikaldansens historie genom en dokumentär.

Motsvarar:
De två första veckorna med dansövningar är 60 minuter per vecka. Ersätter två timmar i veckan.

 

Uppgift 1 ”One dance, many choregraphers” (deadline 29.3)

Musik: Ehrlin / Sthlm Sunset
Jag har gjort ca 2x8 takter kombination och avslutar den med en klar rörelse samt position. Följande dansare fortsätter från föregående dansare slutposition och gör sin egna koreografi 2x 8 samt avslutar med klar rörelse och slutposition. Kom ihåg att du kan använda dej av olika nivåer, riktningar osv. På detta vis gör vi tillsammans en hel dans koreografi. Använd gärna musicalklippen som inspirationskälla.

Uppgift 2: Jazzdansens historia (deadline 5.4.2020)
Välkomna till jazzdansen och musikalernas värld. Bekanta dej med jazzdansen historie genom att bekanta dej med en dokumentär.(
ca 57min). Skriv upp nya saker för dej. Vad lärde du dej? Berätta och dela med dej i Dance-gruppens whats up grupp 1-3 nya saker om jazzdans.

Uppgift 3: Musikaler (Deadline 13.4.2020)

Titta på de korta musical klippen på Paddlet. De är alla delarav större helheter. Där finns både från jazzdansen begynnelsetid och samt från musicalens nutid. Välj 1-2 av de som tilltalar dej mest. Lär dej en kort del av den musical du valt, filma och sänd på Dance whats up gruppen. Försök välja en sådan del varifrån musicalen enkelt kan kännas igen.

 

 

Dance måndag (Katja) ersättande studier veckor 14-15
 • Bekanta dig med historien om Voguing-dansstilen, musik finns i Padlet inlärningsmiljön, och lär dig det grundläggande ordförrådet med hjälp av handledningsvideorna. Länkar publicerade via whatsapp-grupper.
 • Länkar finns även på Padlet inlärningsmiljön. Lärandemiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras returdatum samt instruktioner.

 

Mål: Bekanta sig med en ny dansstil. Syftet är att bekanta sig med stilens historia, dess påverkare, musik och ordförråd. Öva stilistiska rörelser, individuellt och gradvis. När grunderna är på plats, lära dig koreografin skapad av gästläraren enligt din egen svårighetsnivå och filma materialet.

Motsvarar: Två träningstimmar 2 x 60 min

Uppgift 1: Bekant med Voguing stil och grundrörelser och tekniker (instruktioner finns på Padlet)

Tehtävä 2: Gästlärare och dansare samt koreograf Reettaleena Rauhala, bekant för Hurja Piruettis elever, har sammanställt en Vogue koreografi. Youtube-länk skickas till studenter. Läxan är att öva rörelserna (antingen den enklare eller svårare versionen). Filma dig när du gör dansen och skicka den till läraren.

Dance måndag (Katja) ersättande studier veckor 16-17-18
 • Egen dansträning enligt instruktioner (Padlet)
 • Andrew Lloyd Webber publicerar på våren 2020 musikaler (på Yooutube). Elever väljen 1 musikal (visuellt uppdrag)
 • Uppgiftpaket med olika stilar och övningar har skickat åt elever den 17.4.2020 via epost
 • Zoomlektioner

→ Länkar finns även på Padlet inlärningsmiljön. Lärandemiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras returdatum samt instruktioner.

 

Mål:
Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Bekanta med historien om jazzdance, musikaldanser samt voguing och egna koreografier.

 

Motsvarar:
Tre träningstimmar 3 x 60 min

 

Uppgift 1: Danslektion med bekant rörelsematerial och musik (Padlet)

Uppgift 2: Visuellt uppdrag (Andrew Lloyd Webber)

Uppgift 3: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 helheter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Uppgift 4: Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

Dance onsdag (Katja) ersättande studier veckor 14-15
 • Bekanta dig med piruetter (skriftligt hemläxa)

 • Bekanta dig historien om Voguing-dansstilen, musik finns i Padlet inlärningsmiljön, och lär dig det grundläggande ordförrådet med hjälp av handledningsvideorna. Länkar publicerade via whatsapp-grupper.

  → Länkar finns även på Padlet inlärningsmiljön. Lärandemiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras returdatum samt instruktioner.

Mål:
Bekanta sig med en ny dansstil. Syftet är att bekanta sig med stilens historia, dess påverkare, musik och ordförråd. Öva stilistiska rörelser, individuellt och gradvis. När grunderna är på plats, lära dig koreografin skapad av gästläraren enligt din egen svårighetsnivå och filma materialet.

Motsvarar:
Tre träningstimmar 2 x 60 min

 

Uppgift 1: Piruettövningar. Vad är viktiga saker i olika piruetter? (skriftligt hemläxa, skickat till whatsappgruppen)

Uppgift 2: Gå och kolla från Padlet grundsteg och tekniker och testa genom.

Uppgift 3: Gästlärare och dansare samt koreograf Reettaleena Rauhala, bekant för Hurja Piruettis elever, har sammanställt en Vogue koreografi. Youtube-länk skickas till studenter. Läxan är att öva rörelserna (antingen den enklare eller svårare versionen). Filma dig när du gör dansen och skicka den till läraren.

Dance onsdag (Katja) ersättande studier veckor 12-13

Välkomna till Dancestudier på distans. Dancegruppen ersatte redan en lektion med att delta i föreställningen 1.3, men nu är det tid att börja dansa lite igen via distans studier.

Din studiemiljö finns på Padlet, adressen, länken skickat via whatsapp.

 

 • Dansövningar enligt instruktioner. Info och musik finns på Padlet.
 • Vårföreställningsdansen

→ Länkar postade i Padlet inlärningsmiljö. Inlärningsmiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras inlämnings datum samt instruktioner.

Mål:
Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Med fokus på dansteknik och aktivt upprätthållande av muskelkondition och rörlighet samt för att uppmuntra till oberoende träning. Mångsidig utveckling av dansuttryck och planering samt implementering av oberoende praxis.

Motsvarar:
De två första veckorna med dansövningar är 60 minuter per vecka. Ersätter två timmar.

 

Uppgift 1: Egen dansträning enligt instruktioner (Padlet)

Uppgift 2: Muskelträning (instruktioner och uppgift skickat till whatsappgruppen)

Uppgift 3: Vårföreställningsdans. Video skickats till elever via whatsapp.

 

 

 

 

Dance onsdag (Katja) ersättande studier veckor 16-17-18
 • Egen dansträning enligt instruktioner (Padlet)
 • Andrew Lloyd Webber publicerar på våren 2020 musikaler (på Yooutube). Elever väljen 1 musikal (visuellt uppdrag)
 • Uppgiftpaket med olika stilar och övningar har skickat åt elever den 17.4.2020 via epost
 • Zoomlektioner

→ Länkar finns även på Padlet inlärningsmiljön. Lärandemiljön innehåller mer detaljerade videolänkar, uppgifter och deras returdatum samt instruktioner.

 

Mål:
Att upprätthålla en grundläggande dansövning efter genre med välbekanta material. Bekanta med historien om jazzdance, musikaldanser samt voguing och egna koreografier.

Motsvarar:
Tre träningstimmar 3 x 60 min

Uppgift 1: Danslektion med bekant rörelsematerial och musik (Padlet)

Uppgift 2: Visuellt uppdrag (Andrew Lloyd Webber)

Uppgift 3: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 helheter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Uppgift 4: Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

Commercial I (Shanti) ersättande studier veckor 12-13

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet (frågan länken från lärare).

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär

Uppgift:

 1. Välja ut vilken del av vårföreställnings dansen du mest tycker och repetera den
 2. Filma dig själv när du gör dansdelen till olika tempon.
 3. Ladda upp filen på Padlet

Deadline: 19.03

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Ersättande uppgifter vecka 13:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet (frågan länken från lärare).

Uppgift:

 1. Värm up enligt video: (frågan länken från lärare)
 2. Isolationer: (frågan länken från lärare)
 3. Träning 1 enligt video: (frågan länken från lärare)
 4. Träning 2 enligt video: (frågan länken från lärare)
 5. Tänj enligt video: (frågan länken från lärare)
 6. Filma ett kort klipp eller ta en bild på träning.
 7. Ladda upp klippet/bilden på Padlet.

Deadline 26.03.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Commercial I (Shanti) ersättande studier veckor 14-15

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet (frågan länken från lärare).

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund

Uppgift:

 1. Filma sig själv när du gör uppvärmingsdansen (Most Girls)
 2. Rita/skriv om ert bästa minne från det här läsåret
 3. Svara på följande frågor:
  1. Skulle du ha velat att något var annorlunda?
  2. Vad är extra bra?
  3. Har du varit glad under danslektionen?
  4. Har uppgifterna varit lärorika och roliga?
 4. Skicka allting till Shantis telefon (0400 175664)

Deadline: 12.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Commercial I (Shanti) ersättande studier veckor 16-17-18

Under dessa veckor har vi skickat ut ett e-post paket med flera uppgifter.

Uppgift 1:  Vogue - strike a pose!

Mål:

 • inner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

Vi har skapat en inlärningsmiljö på Padlet för hela Hurja Piruetti var man kan lära sig grunder inom Vogue. För att komma dit följer du länken nedan:

(frågan länken från lärare)

Du kan även se videoklippen här:

(frågan länken från lärare)

 1. Lär dig koreografin.
 2. Filma utomhus i dagsljus. Tänk på var du gör detta. Helst skulle videon vara i Raseborgs eller din hemstads stadsmiljö.
 3. Jag uppmuntrar dig att klä upp dig till videon du filmar - smycken, kläder, smink, allt är tillåtet!
 4. Filma videon horisontellt och skicka det till antingen Padleten eller din egna lärare. (shanti.gronholm@hurjapiruetti.com)
 5. Skicka in din film senast den 3 maj 2020. Vi redigerar ihop klippen till en video som kommer att innehålla både koreograf, Reettaleena, och Hurja Piruettis elever. Strike a pose!

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Uppgift 2: Danshistoria & gästlärare

Uppgift:

 1. a) Bekanta din med dansens historia. Välja några/något klipp som du ser.

Nedan finns några länkar var du kan bekanta dig med dansens historia. Det är tyvärr på engelska, så de allra yngsta kanske inte förstår. Commercial har samma ursprung som hip-hop:

History of hip-hop dance:

https://youtu.be/wb30B7gDpOo

https://youtu.be/JQWJ5Ytr2Qo

Allt finns även på en hip-hop padlet:

(frågan länken från lärare)

History of jazz:

https://youtu.be/pC4xX3E2JOk

History of dancehall:

https://www.youtube.com/watch?v=rVprGFBwHAk

https://www.youtube.com/watch?v=aamue5v9BFs

History of Vogue:

https://www.youtube.com/watch?v=XJ6fqQX_e9U

https://www.youtube.com/watch?v=Z183QdQPglU

 1. b) Vill du testa en nya dansstil? Nu har Peter från Sri Lanka skapat en breakdance lektion, ONLINE. Du hittar videona i Padlet: (frågan länken från lärare)

eller på Drive: (frågan länken från lärare)

 1. Lär dig breakdansen
 2. Filma dig själv horisontellt när du dansar. Skicka klippet till Shanti. Berätta samtidigt om ditt klipp får delas på våra sociala medier, dvs. Youtube, Facebook och Instagram. Vi kombinerar alla breakdansvideon till en dans, delta i vår video!
 3. Videon kan skicka till Shanti senast 3.5.2020, antingen direkt till Padleten, som länk via Drive eller som e-post till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Uppgift 3: Den vanliga danstimmen

Uppgift:

Hur ser den ”vanliga” dantimmen ut? Försök att återskapa en helt vanlig danstimme.

Här är tips för en vanlig danstimme:

 1. a) Uppvärmning: (frågan länken från lärare)

eller hopprep, squats, kort cykeltur / jogging utomhus eller på gården. Vid en bra uppvärmning andas du mera och blir lite svettig.

 1. b) Isolationer: (frågan länken från lärare)

eller hitta egna sätt att öppna kroppen och röreligheten.

 1. c) Dans: Öva vårföreställningsdansen!

 

 1. d) Träning: (frågan länken från lärare)

eller (frågan länken från lärare) eller eget träningsprogram

 1. e) Tänjning: (frågan länken från lärare)

 eller eget tänjningsprogram. Fundera på vilka muskelgrupper du använt under lektion och tänj dem.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 4: Dansbingo

Uppgift:

Har du fått bingo? Om inte kan du under en vecka försöka samla ihop bingo eller fylla så många rutor som möjligt. Du kan om du vill, skicka tillbaka bingot med rutorna i kryssade till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Skicka in din bingo senast 03.05.2020

Bild bifogad i e-post.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 5: Padlet re-run

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Locking & Popping:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Hip-Hop:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Commercial I:

(fråga Padlet länken från lärare)

Commercial II:

(fråga Padlet länken från lärare)

Heels:

(fråga Padlet länken från lärare)

Dancemix:

(fråga Padlet länken från lärare)

Performing Arts:

(fråga Padlet länken från lärare)

DHR:

(fråga länken och lösenord till Google Classroom från lärare)

Ytterligare distansutbildning:

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04, 6.5 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Uppgifter i vårens infobrev

 

Commercial II (Shanti) ersättande studier veckor 12-13-14

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.

Uppgift:

 1. Välja ut vilken del av vårföreställnings dansen du mest tycker och repetera den
 2. Filma dig själv när du gör dansdelen till olika tempon.
 3. Ladda upp filen på Padlet

Deadline: 19.03

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Ersättande uppgifter vecka 13-14:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Uppgift:

 1. Laga en sminklook, så som du skulle vilja att det ska vara när vi uppträder.
 2. Samma med håret.
 3. Lägg på kläderna som du fått från Hurja Piruetti, eller liknande.
 4. Filma dig själv när du gör den dansdelen du tycker bäst om och den du tycker minst om. Låten vi använder är länkad i Padlet.
 5. Ladda upp videon på padlet.

Deadline: 02.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Commercial II (Shanti) ersättande studier veckor 15

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • övning av uttryck och tolkning av musiken
 • utmanar och utvecklar sin kropp på olika sätt

Uppgift:

 1. Värm up enligt video: (fråga länken från lärare)
 2. Isolationer: (fråga länken från lärare)
 3. Träning 1 enligt video: (fråga länken från lärare)
 4. Träning 2 enligt video: (fråga länken från lärare)
 5. Träning 3 enligt video: (fråga länken från lärare)
 6. Träning 4 enligt video: (fråga länken från lärare)
 7. Tänj enligt video: (fråga länken från lärare)
 8. Filma ett kort klipp eller ta en bild på träning.
 9. Ladda upp klippet/bilden på Padlet.

Deadline: 10.04

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Commercial II (Shanti) ersättande studier veckor 16-17-18

Under dessa veckor har vi skickat ut ett e-post paket med flera uppgifter.

Uppgift 1:  Vogue - strike a pose!

Mål:

 • inner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

Vi har skapat en inlärningsmiljö på Padlet för hela Hurja Piruetti var man kan lära sig grunder inom Vogue. För att komma dit följer du länken nedan:

(frågan länken från lärare)

Du kan även se videoklippen här:

(frågan länken från lärare)

 1. Lär dig koreografin.
 2. Filma utomhus i dagsljus. Tänk på var du gör detta. Helst skulle videon vara i Raseborgs eller din hemstads stadsmiljö.
 3. Jag uppmuntrar dig att klä upp dig till videon du filmar - smycken, kläder, smink, allt är tillåtet!
 4. Filma videon horisontellt och skicka det till antingen Padleten eller din egna lärare. (shanti.gronholm@hurjapiruetti.com)
 5. Skicka in din film senast den 3 maj 2020. Vi redigerar ihop klippen till en video som kommer att innehålla både koreograf, Reettaleena, och Hurja Piruettis elever. Strike a pose!

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Uppgift 2: Danshistoria & gästlärare

Uppgift:

 1. a) Bekanta din med dansens historia. Välja några/något klipp som du ser.

Nedan finns några länkar var du kan bekanta dig med dansens historia. Det är tyvärr på engelska, så de allra yngsta kanske inte förstår. Commercial har samma ursprung som hip-hop:

History of hip-hop dance:

https://youtu.be/wb30B7gDpOo

https://youtu.be/JQWJ5Ytr2Qo

Allt finns även på en hip-hop padlet:

(frågan länken från lärare)

History of jazz:

https://youtu.be/pC4xX3E2JOk

History of dancehall:

https://www.youtube.com/watch?v=rVprGFBwHAk

https://www.youtube.com/watch?v=aamue5v9BFs

History of Vogue:

https://www.youtube.com/watch?v=XJ6fqQX_e9U

https://www.youtube.com/watch?v=Z183QdQPglU

 1. b) Vill du testa en nya dansstil? Nu har Peter från Sri Lanka skapat en breakdance lektion, ONLINE. Du hittar videona i Padlet: (frågan länken från lärare)

eller på Drive: (frågan länken från lärare)

 1. Lär dig breakdansen
 2. Filma dig själv horisontellt när du dansar. Skicka klippet till Shanti. Berätta samtidigt om ditt klipp får delas på våra sociala medier, dvs. Youtube, Facebook och Instagram. Vi kombinerar alla breakdansvideon till en dans, delta i vår video!
 3. Videon kan skicka till Shanti senast 3.5.2020, antingen direkt till Padleten, som länk via Drive eller som e-post till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Uppgift 3: Den vanliga danstimmen

Uppgift:

Hur ser den ”vanliga” dantimmen ut? Försök att återskapa en helt vanlig danstimme.

Här är tips för en vanlig danstimme:

 1. a) Uppvärmning: (frågan länken från lärare)

eller hopprep, squats, kort cykeltur / jogging utomhus eller på gården. Vid en bra uppvärmning andas du mera och blir lite svettig.

 1. b) Isolationer: (frågan länken från lärare)

eller hitta egna sätt att öppna kroppen och röreligheten.

 1. c) Dans: Öva vårföreställningsdansen!

 

 1. d) Träning: (frågan länken från lärare)

eller (frågan länken från lärare) eller eget träningsprogram

 1. e) Tänjning: (frågan länken från lärare)

 eller eget tänjningsprogram. Fundera på vilka muskelgrupper du använt under lektion och tänj dem.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 4: Dansbingo

Uppgift:

Har du fått bingo? Om inte kan du under en vecka försöka samla ihop bingo eller fylla så många rutor som möjligt. Du kan om du vill, skicka tillbaka bingot med rutorna i kryssade till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Skicka in din bingo senast 03.05.2020

Bild bifogad i e-post.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 5: Padlet re-run

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Locking & Popping:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Hip-Hop:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Commercial I:

(fråga Padlet länken från lärare)

Commercial II:

(fråga Padlet länken från lärare)

Heels:

(fråga Padlet länken från lärare)

Dancemix:

(fråga Padlet länken från lärare)

Performing Arts:

(fråga Padlet länken från lärare)

DHR:

(fråga länken och lösenord till Google Classroom från lärare)

Ytterligare distansutbildning:

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04, 6.5 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Uppgifter i vårens infobrev

 

Dancemix 7-9 åringar Karis & Ekenäs (Ulla) ersättande studier veckor 12-13

Uppgift 1:

Innehåll: Rita en bild av din favoritdans. Du kan också ge ett namn till bilden. Skicka den via e-post till ulla.koho@hurjapiruetti.com eller via whatsapp (Ulla Koho 044-5677 811) senast tisdagen 24.3. Vi gör en utställning av bilderna på Hurja Piruettis some. Om du inte vill att bilden visas i some, så kan du hämta den till läraren när dansen fortsätter.

Mål: Stärka elevens färdigheter för uttryck och tolkning. Att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet. Eleverna uppmuntras och handleds att välja sådana former att skapa konst som är betydelsefulla för dem. Tvärkonstnärlighet, sammansätta teckning/målning med dans. Att stödja studentens tillväxt till självförtroende. Bibehålla glädjen i att dansa

Motsvarighet: Uppgift ersätter 1 timme

 

Uppgift 2:

Innehåll: Hitta på en egen djurdans. Välj vilket djur du vill vara och hitta på rörelser som just det djuret skulle kunna göra. Välj en börja- och slutposition. Som musik passar till exempel  Michael Giacchino -Walk and stalk. Vi kan visa våra danser tillsammans när vi ses nästa gång. Du kan även skicka en video av dansen till läraren via whatsapp om du vill.

Mål: Bibehålla glädjen i att dansa. Stärka elevens färdigheter för uttryck och tolkning. Eleverna uppmuntras och handleds att välja sådana former att skapa konst som är betydelsefulla för dem. Tvärkonstnärlighet, sammansätta fotografering/filmning med dans. Att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet. Att stödja studentens tillväxt till självförtroende.

Motsvarighet: Uppgift ersätter 1 timme

 

 

Dancemix 7-9 åringar Karis & Ekenäs (Ulla) ersättande studier veckor 14-15

Uppgift 3:

Innehåll: Se på baletten Nötknäpparen. (Rekommenderas för över 4 åriga). Rita en bild av baletten. Du kan rita någonting som du tänker var intressant i baletten. Skicka bilden via e-post till ulla.koho@hurjapiruetti.com eller via whatsapp (Ulla Koho 044-5677 811) senast måndagen den 13.4. Vi gör en utställning av bilderna på Hurja Piruettis some. Om du inte vill att bilden visas i some, så kan du hämta den till läraren när dansen fortsätter. https://oopperabaletti.fi/stage24/balettioppilaitos-esittaa-pahkinansarkija_tallenne/

Mål: Eleverna får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund. Eleverna lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer. Stärka danskunskap och idén om danskonst som en holistisk konstform. Eleverna uppmuntras att bekanta sig med konstarten från ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Målet är också att utbilda människor som förstår och uppskattar kultur. Egen tolkning av dansföreställning (målning, etc): Stärka elevens färdigheter för uttryck och tolkning. Eleverna uppmuntras och handleds att välja sådana former att skapa konst som är betydelsefulla för dem. Tvärkonstnärlighet, sammansätta teckning/målning med dans. Att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet.

 

Motsvarighet: Uppgift ersätter 2 timmar

Dancemix 7-9 åringar Karis & Ekenäs (Ulla) ersättande studier veckor 16-17-18

Uppgift 4:

Innehåll: Sommardans. Hitta på en egen sommardans. Tänk på olika somriga saker, till exempel blommor, fåglar, vågor, vind... Hitta på rörelser som just en blomma/fågel etc. skulle kunna göra. Som musik passar till exempel René Aubry/Séduction. Du kan också använda din egen favoritmusik. Välj dina favoritrörelser och planera en sommardans med favoritrörelser. Välj en börja- och slutposition. Du kan visa den färdiga dansen till dina familjemedlemmar. Ni kan också planera en sommardans tillsammans med familjemedlemmar om ni vill. När du gjort sommardansen färdigt (sist 3.5) skicka ett meddelande eller bild till läraren (Ulla Koho 044-5677 811 eller ulla.koho@hurjapiruetti.com), att du har gjort uppgiften. Berätta också i meddelandet hur det kändes att göra uppgiften 😊.

Mål: Bibehålla glädjen i att dansa. Att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet. Stärka elevens färdigheter för uttryck och tolkning. Eleverna uppmuntras och handleds att välja sådana former att skapa konst som är betydelsefulla för dem. Att stödja studentens tillväxt till självförtroende. Lär känna de olika formerna av dans genom att välja 1-2 uppgifter från det skickade paketet och om nödvändigt kan du lära dig en ny uppsättning teknik och göra en lektion varje vecka genom materialet.

Motsvarighet: Uppgift 4 ersätter 1 timme och Uppgift 5 ersätter 2 timmar.

 

Uppgift 5: Fredag den 17.4 skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever. Eleven kan välja 1-2 nya stilar och testa helheter. Om ni har inte fått infobrev med uppgifter, skicka epost ill info@hurjapiruetti.com

 

Dancemix 10-12 och över 13 åringar i Karis & Ekenäs (Ulla) ersättande studier veckor 12-13

Uppgift 1

Innehåll: Rörelseuppgift/Uppvärmning före andra uppgift. Sätt på favoritmusik och uppvärm mjukt en kroppsdel på sin tur.

 • händer
 • armar
 • fötter
 • ben
 • armbågar
 • axlar
 • knen
 • höften
 • fingrar och tår

>> Kombinera olika kroppsdelar på egen stil. Sätt med egna, små hoppar och rytmer (klappningar, stampningar).

Rörelseuppgift/ Egen dans med 90’s -stil.

Se på ”ysäritanssi”- film som finns på adressen https://www.youtube.com/watch?v=WlD-nnh5zWw&list=PL83CI3xoPox0DHoaD367XAZk9iJmp6CvD&index=22&t=30s

Testa alla rörelser och välj några som du lägger ihop till en dans. Du kan också använda så många egna rörelser i dansen som du bara vill. Du kan själv välja musik till dansen (nedanför filmen finns också några alternativ) Öva på dansen så att du kommer ihåg den och kan visa den när dansen fortsätter. Skriv också ner dansen på papper (till exempel rörelse 1. långsamt x1 och snabbt x2 och rörelse 5. till höger och vänster.) och hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka den via e-post ulla.koho@hurjapiruetti.com.

Du kan också filma dansen och skicka den via whatsapp (Ulla Koho 044-5677 811) om du vill att vi använder filmen i ett some inlägg där vi sätter ihop vad våra elever har gjort när vi har paus från dansen. För att läraren kan göra en some inlägg skicka era egna dansfilmer till Ulla sist på tisdag  24.3.

Mål: Bibehålla glädjen i att dansa. Träning, utveckling och bibehållning av fysiskt-motoriska färdigheter. Utförandet av självständig träning. Målet är också att stödja elevens förmåga att arbeta långsiktigt och målmedvetet.  Bibehållning av träningsrutinen, inlärning av rörelsematerial.  Skapandet samt noterandet av nya rörelsekombinationer.

Motsvarighet: Uppgift ersätter 2 timmar

 

Dancemix 10-12 och över 13 åringar i Karis & Ekenäs (Ulla) ersättande studier veckor 14-15-16

Uppgift 2:

Innehåll: Att lära känna olika dansstilar/Balett. Se på Lumikuningatar- baletten, som finns på addressen  https://oopperabaletti.fi/stage24/lumikuningatar-tallenne/  Skriftlig arbete gällande balett, 1-2 sidor. Returnera skriftlig arbete till Ulla sist 13.4 via e-post  ulla.koho@hurjapiruetti.com. Om du har inte möjlighet att skicka arbetet via e-post du kan också returnera det när danstimmarna fortsätter. Nedanför finns instruktioner för arbetet. Om du vill inte skriva så mycket, du kan också rita och måla en del av arbetet. Du behöver inte skriva av alla saker som finns på listan, välj sådana saker som du tycker att är intressanta för just dig.

Du kan beskriva följande saker i arbetet

 

Dansare och uppvisning

Det sammanlagda antalet dansare, eventuella rollgestalter

Solon, duetter, stora grupper etc.

Helhetsuttryck, tolkning och inlevelse

Växelverkan mellan dansaren och publiken, mellan dansaren och de övriga

dansarna

Koreografi

Koreografisk idé/tema

Hurdant rörelsematerial finns i koreografin?

Beskriv hur man använder rum, tid, kraft. Beskrivning av kroppsanvändning, stil

Visuella element

Dräkter

Scenografi

Maskering

Belysning

Ljudvärld

Ljud och musik

Tystnad

Struktur

Hur händelserna framskrider, ordningsföljd och samtidighet

Frasering av rörelsematerialet

Hur solon och duetter etc. gruppscener vävs in i varandra och sker samtidigt

Mera omfattande strukturer och helhetsform

Dessutom: Sammandrag av helheten

Helhetsintryck

Verkets betydelse för åskådaren

Verkets vidare historiska, stilenliga, tematiska och aktuella samband samt

Egna tankar, känslor och upplevelser

Mål: Eleverna får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund. Eleverna lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer. Stärka danskunskap och idén om danskonst som en holistisk konstform. Eleverna uppmuntras att bekanta sig med konstarten från ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Målet är också att utbilda människor som förstår och uppskattar kultur. Egen tolkning av dansföreställning (målning, etc): Målet är att bekanta sig med dansanalys och att stärka elevens färdigheter för uttryck och tolkning. Eleverna uppmuntras och handleds att välja sådana former att skapa konst som är betydelsefulla för dem. Tvärkonstnärlighet, sammansätta teckning/målning med dans. Målet är också att stödja utvecklingen av elevernas kreativitet.

Motsvarighet: Uppgift ersätter 3 timmar

Dancemix 10-12 och över 13 åringar i Karis & Ekenäs (Ulla) ersättande studier veckor 17-18

Uppgift 3

Innehåll: Inlärning av koreografi. Titta och öva följande koreografier från websidan ”harrastakotona”. Båda koreografier är från projektet ”Koko Suomi tanssii”. Du kan lära dig koreografier den ena efter den andra, ta tid för båda danser.

”Opettele  -Baletti”

”Opettele -Streettanssi”

Anvisningar: Titta koreografin och öva det. Öva först kortare delar. Du kan stoppa och repetera på nytt filmen så många gånger det behövs. I slutet dans hela koreografin med musik. Njut av rörelse och musik. Du hittar båda danserna i addressen:

http://www.harrastakotona.fi/taidelajit/tanssi-ja-parkour/

I slutet av videon finns anvisningar om det hur du kan göra someinlägg och dela videon, men gör det inte. Some-delning var en del av Finlands 2017-jubileums år. Info om saken på finska:

”Koko Suomi tanssii oli Tanssin tiedotuskeskuksen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tanssin ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Koko Suomi tanssii oli viestintähanke, jonka tavoitteena oli - haastamalla suomalaiset tanssimaan - nostaa esiin tanssin monet yhteiskunnalliset mahdollisuudet. Kampanja tavoitti 6.1–31.12.2017 yli 2,5 miljoonaa ihmistä.”

 

När du har övat danser (sist 3.5) skicka ett meddelande till läraren (Ulla Koho 044-5677 811 eller ulla.koho@hurjapiruetti.com), att du har gjort uppgiften. Berätta också i meddelandet hur det kändes att göra uppgiften 😊.

 

Mål: Bibehållning av träningsrutinen och glädjen i att dansa. Träning, utveckling och bibehållning av fysiskt-motoriska färdigheter. Vi prövar nya dansstilar. Inlärning av ny rörelsematerial. Utförandet av självständig träning.

Motsvarighet: Uppgift 3 ersätter 1 timme och Uppgift 4 ersätter 2 timmar. Zoomlektioner är frivilliga.

 

Uppgift 4: Fredag den 17.4 skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever. Eleven kan välja 1-2 nya stilar och testa helheter. Om ni har inte fått infobrev med uppgifter, skicka epost ill info@hurjapiruetti.com

 

Uppgift 5: Zoomlektioner den 23.4 och 30.4 kl 17-18

 

 

Show 8-10 -åringar (Janna) veckor 12-13-14-15

Uppgift 1

Mål: Bekanta sig med dansgrenen man har valt och tänka på dansgrenens innehåll samt att väcka intresse i dansgrenen.

Motsvarar: 0,5 timmar

Innehåll: Vad är showdans? Leta efter information om dans stilen och skriv några meningar.

Uppgift 2

Mål: Lära sig nya fysisk-motoriska färdigheter, skapa egen rörelsematerial och kombinera saker som man övat till en komposition, öva och komma ihåg kompositionen och att spara kompositionen genom att filma eller skriva ner den.

Motsvarar: 1,5 timmar

Innehåll: Se på showdans filmen som finns på adressen nedanför.  Testa alla rörelser och välj några som du lägger ihop till en dans. Öva på dansen så att du kommer ihåg den och kan visa den när dansen fortsätter. Skriv också ner dansen på papper (till exempel rörelse 1. långsamt x1 och snabbt x2 och rörelse 5. till höger och vänster.) och hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka den via e-post janna.westerlund@hurjapiruetti.com.
Webbsida:
https://sporttipankki.com/ -> Video loopit ->Musiikkiliikunta -> Showtanssi
Youtube:
https://youtu.be/FSGKUo2Ed0Q

Uppgift 3

Mål: Lära sig nytt rörelsematerial genom att se på filmen och upprepande, bibehålla och utveckla kunskaper i dans, bibehålla dansens glädje.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Lär dig en ny glad vårdans eller en del av dansen som finns på Youtube. Öva på dansen så att du kan den utantill (länk skickad via e-post)


Uppgift 4

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Här är en lista med rörelser som vi har gjort på timmarna. Gå igenom rörelserna, öva på alla rörelser och kombinera sedan rörelserna till en serie. Kom ihåg att öva på båda sidorna (så också spegelbild av hela serien). 

Mål: Bekanta sig med vokabulär som används på danslektioner, öva på dansrörelser självständigt, skapa och öva på egen komposition.

Pas de bourrée 
Chassé (hopp framåt så att benen kommer ihop i luften)
Grand battement (spark med raka ben, kan göras fram, till sidan eller bak)
Grand jeté (spagathopp)


Uppgift 5

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Bli inspirerad av cirkus temat. Välj en karaktär och hitta på en egen dans till den karaktären. Du kan också tänka på kostymen samt musiken. Vad skulle passa bra till din dans? Du kav visa dansen hemma.

Mål: Kombinera fantasin och kreativiteten med danskunskaper, skapa en föreställning så att man förstår och beaktar olika delområden som hör till föreställningar, få erfarenhet av att uppträda, bibehålla fansens glädje.

 

Show 8-10 -åringar (Janna) ersättande studier veckor 16-17-18

Ersättande uppgifter veckor 16-17

Innehåll: Fre 17.4 (vecka) skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever.

Mål: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja uppgifter från det skickade paketet.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter två undervisningsveckor och ger stöd för självständig träning för resten av våren.

 

Ersättande uppgift vecka 18

Uppgift 6

Mål: Eleverna får tillfälle att bekanta sig med andra konstformer och -genrer och deras kulturella bakgrund. Eleverna lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer. Stärka danskunskap och idén om danskonst som en holistisk konstform. Eleverna uppmuntras att bekanta sig med konstarten från ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Målet är också att utbilda människor som förstår och uppskattar kultur.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Se på Cirque du Soleil föreställningen från länken som finns nedan. Hittar du bekanta dansrörelser i cirkus föreställningen? Hittar du idéer och inspiration som kan användas i dans?

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw&t=1198s

Alla uppgifterna har skickats via epost och bett att skicka alla uppgifter (eller berätta vilka uppgifter har gjorts) via e-post (janna.westerlund@hurjapiruetti.com) senast 3.5.

 

 

Show 11-13 -åringar (Janna) veckor 12-13-14-15

Uppgift 1

Mål: Bekanta sig med dansgrenen man har valt och tänka på dansgrenens innehåll samt att väcka intresse i dansgrenen.

Motsvarar: 0,5 timmar

Innehåll: Vad är showdans? Leta efter information om dans stilen och skriv några meningar. Hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka via e-post janna.westerlund@hurjapiruetti.com.Uppgift 2

Mål: Lära sig nya fysisk-motoriska färdigheter, skapa egen rörelsematerial och kombinera saker som man övat till en komposition, öva och komma ihåg kompositionen och att spara kompositionen genom att filma eller skriva ner den.

Motsvarar: 1,5 timmar

Innehåll: Se på showdans och voguing filmer som finns på adressen nedanför. Testa alla rörelser och välj några som du lägger ihop till en dans. Öva på dansen så att du kommer ihåg den och kan visa den när dansen fortsätter. Skriv också ner dansen på papper (till exempel Show rörelse 1. långsamt x1 och snabbt x2 och Show rörelse 5. till höger och vänster.) och hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka den via e-post janna.westerlund@hurjapiruetti.com.
Du kan också filma dansen och skicka den via whatsapp om du vill att vi använder filmen i ett some inlägg där vi sätter ihop vad våra elever har gjort när vi har paus från dansen.
Webbsida:
https://sporttipankki.com/ -> Video loopit ->Musiikkiliikunta -> Showtanssi/Vogue
Youtube:
https://youtu.be/FSGKUo2Ed0Q (Show)
https://youtu.be/2XQ9BaN9EkI (Vogue)Uppgift 3

Mål: Lära sig nytt rörelsematerial genom att se på filmen och upprepande, bibehålla och utveckla kunskaper i dans, bibehålla dansens glädje.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Lär dig en ny dans (Cheerleader) finns på Youtube (se nedan). Öva på dansen så att du kan den utantill (länk skickat via epost).Uppgift 4

Mål: Bekanta sig med vokabulär som används på danslektioner, öva på dansrörelser självständigt, skapa och öva på egen komposition.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Här är en lista med rörelser som vi har gjort på timmarna. Gå igenom rörelserna, öva på alla rörelser och kombinera sedan rörelserna till en serie. Kom ihåg att öva på båda sidorna (så också spegelbild av hela serien). Filma och/eller skriv ner serien och skicka via e-post/Whatsapp. Anmäl ifall vi får använda videon i Hurja Piruettis some.

Pas de bourrée (bak, fram, runt, långsamt, snabbt)
Chassé (låg, hög)
Pivot turn
Kick ball change
Soutenu turn
Grand jetéUppgift 5

Mål: Bekanta sig med kända föreställningar inom dansgrenen, få en kroppslig förståelse av föreställningar/föreställningen.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Bli inspirerad av Broadway klassiker. Välj en intressant koreografi. Testa rörelserna/stilen. Bekanta dig med verket. Se på filmer och leta efter information. Skriv några meningar och skicka via e-post.
https://youtu.be/x5PUTipC56k 


Ersättande uppgifter veckor 16-17

 

Innehåll: Fre 17.4 (vecka) skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever.

Mål: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja uppgifter från det skickade paketet.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter två undervisningsveckor och ger stöd för självständig träning för resten av våren.

 

 

Show 11-13 -åringar (Janna) ersättande studier veckor 16-17-18

Uppgift 1

Mål: Bekanta sig med dansgrenen man har valt och tänka på dansgrenens innehåll samt att väcka intresse i dansgrenen.

Motsvarar: 0,5 timmar

Innehåll: Vad är showdans? Leta efter information om dans stilen och skriv några meningar. Hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka via e-post janna.westerlund@hurjapiruetti.com.Uppgift 2

Mål: Lära sig nya fysisk-motoriska färdigheter, skapa egen rörelsematerial och kombinera saker som man övat till en komposition, öva och komma ihåg kompositionen och att spara kompositionen genom att filma eller skriva ner den.

Motsvarar: 1,5 timmar

Innehåll: Se på showdans och voguing filmer som finns på adressen nedanför. Testa alla rörelser och välj några som du lägger ihop till en dans. Öva på dansen så att du kommer ihåg den och kan visa den när dansen fortsätter. Skriv också ner dansen på papper (till exempel Show rörelse 1. långsamt x1 och snabbt x2 och Show rörelse 5. till höger och vänster.) och hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka den via e-post janna.westerlund@hurjapiruetti.com.
Du kan också filma dansen och skicka den via whatsapp om du vill att vi använder filmen i ett some inlägg där vi sätter ihop vad våra elever har gjort när vi har paus från dansen.
Webbsida:
https://sporttipankki.com/ -> Video loopit ->Musiikkiliikunta -> Showtanssi/Vogue
Youtube:
https://youtu.be/FSGKUo2Ed0Q (Show)
https://youtu.be/2XQ9BaN9EkI (Vogue)Uppgift 3

Mål: Lära sig nytt rörelsematerial genom att se på filmen och upprepande, bibehålla och utveckla kunskaper i dans, bibehålla dansens glädje.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Lär dig en ny dans (Cheerleader) finns på Youtube (se nedan). Öva på dansen så att du kan den utantill (länk skickat via epost).Uppgift 4

Mål: Bekanta sig med vokabulär som används på danslektioner, öva på dansrörelser självständigt, skapa och öva på egen komposition.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Här är en lista med rörelser som vi har gjort på timmarna. Gå igenom rörelserna, öva på alla rörelser och kombinera sedan rörelserna till en serie. Kom ihåg att öva på båda sidorna (så också spegelbild av hela serien). Filma och/eller skriv ner serien och skicka via e-post/Whatsapp. Anmäl ifall vi får använda videon i Hurja Piruettis some.

Pas de bourrée (bak, fram, runt, långsamt, snabbt)
Chassé (låg, hög)
Pivot turn
Kick ball change
Soutenu turn
Grand jetéUppgift 5

Mål: Bekanta sig med kända föreställningar inom dansgrenen, få en kroppslig förståelse av föreställningar/föreställningen.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Bli inspirerad av Broadway klassiker. Välj en intressant koreografi. Testa rörelserna/stilen. Bekanta dig med verket. Se på filmer och leta efter information. Skriv några meningar och skicka via e-post.
https://youtu.be/x5PUTipC56k 


Ersättande uppgifter veckor 16-17

 

Innehåll: Fre 17.4 (vecka) skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever.

Mål: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja uppgifter från det skickade paketet.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter två undervisningsveckor och ger stöd för självständig träning för resten av våren.

 

Zoomlektioner

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektionDance över 13 -åringar (Janna) veckor 12-13-14-15

Uppgift 1

Mål: Bekanta sig med dansgrenen man har valt och tänka på dansgrenens innehåll samt att väcka intresse i dansgrenen.

Motsvarar: 0,5 timmar

Innehåll: Vad är jazzdans, som är en av dans stilar på Dance timmarna? Leta efter information om dans stilen och skriv en kort text.

Uppgift 2

Mål: Lära sig nya fysisk-motoriska färdigheter, skapa egen rörelsematerial och kombinera saker som man övat till en komposition, öva och komma ihåg kompositionen och att spara kompositionen genom att filma eller skriva ner den.

Motsvarar: 1,5 timmar

Innehåll: Se på showdans och voguing filmer som finns på adressen nedanför. Testa alla rörelser och välj några som du lägger ihop till en dans. Välj en musik till dansen. Öva på dansen så att du kommer ihåg den och kan visa den när dansen fortsätter (det är inte obligatoriskt att visa dansen). Skriv också ner dansen på papper (till exempel Show rörelse 1. långsamt x1 och snabbt x2 och Show rörelse 5. till höger och vänster.) och hämta till läraren när dansen fortsätter eller skicka den via e-post janna.westerlund@hurjapiruetti.com.

Du kan också filma dansen och skicka den via whatsapp senast 30.3. om du vill att vi använder filmen i ett some inlägg där vi sätter ihop vad våra elever har gjort när vi har paus från dansen.
Webbsida:
https://sporttipankki.com/ -> Video loopit ->Musiikkiliikunta -> Showtanssi/Vogue
Youtube:
https://youtu.be/FSGKUo2Ed0Q (Show)
https://youtu.be/2XQ9BaN9EkI (Vogue)

Uppgift 3

Mål: Finna dansens glädje, lära sig nytt rörelsematerial genom att se på filmen och upprepande, upphålla och utveckla kunskaper i dans.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Nya uppvärmningsdansen (Cheerleader) finns på Youtube (se nedan). Öva på dansen så att du kan den utantill. Filma en kort del av dansen. Du kan filma utomhus. Skicka videon via Whatsapp senast 13.4. och anmäl ifall vi får använda videon i Hurja Piruettis some (länk skickat via epost).

Uppgift 4

Mål: Bekanta sig med vokabulär som används på danslektioner, öva på dansrörelser självständigt, skapa och öva på egen komposition.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Här är en lista med rörelser som vi har gjort på timmarna. Gå igenom rörelserna, öva på alla rörelser ch kombinera sedan rörelserna till en serie. Kom ihåg att öva på båda sidorna (så också spegelbild av hela serien). Filma och/eller skriv ner serien och skicka via e-post/Whatsapp. Anmäl ifall vi får använda videon i Hurja Piruettis some.

Pas de bourrée (bak, fram, runt, långsamt, snabbt)
Chassé (låg, hög)
Pivot turn
Kick ball change
Soutenu turn
Stag Leap
Grand jeté

Uppgift 5

Mål: Bekanta sig med kända föreställningar inom dansgrenen, få en kroppslig förståelse av föreställningar/föreställningen.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Bli inspirerad av Broadway klassiker. Välj en intressant koreografi. Testa rörelserna/stilen. Bekanta dig med verket. Se på filmer och leta efter information. Skriv några meningar och skicka via e-post.
https://youtu.be/x5PUTipC56k

 

Dance över 13 -åringar (Janna) ersättande studier veckor 16-17-18

Ersättande uppgifter veckor 16-17

Innehåll: Fre 17.4 (vecka) skickade vi ut ett större uppdragspaket med olika grenar till alla elever.

Mål: Lär känna de olika formerna av dans genom att välja uppgifter från det skickade paketet.

Motsvarar: Uppgifterna ersätter två undervisningsveckor och ger stöd för självständig träning för resten av våren.

 

Ersättande uppgift vecka 18

Uppgift 6

Mål: Finna dansens glädje, lära sig nytt rörelsematerial genom att se på filmen och upprepande, upphålla och utveckla kunskaper i dans.

Motsvarar: 1 timme

Innehåll: Bekanta dig med dansstilen Vouging och lär dig en koreografi som är gjord av Reettis. Här är länken till Padlet (länken skickad via e-post) där du hittar materialet (Voguing koreografi (mellannivå/avancerad nivå över 12 år). Det är inte obligatoriskt att delta i Hurja Piruettis gemensam film, utan man kan också skicka filmen till mig (publiceras inte).

Ifall du har redan gjort den här uppgiften kan du istället lära dig en showdanskoreograf från Youtube. Filma och skicka till mig.

https://www.youtube.com/watch?v=btaSkGgjtks&list=PLKiDytfWJkB4TRweDLX1K_FP8P8F3XjjI&index=6

Alla uppgifterna har skickats via epost och bett att skicka alla uppgifter (eller berätta vilka uppgifter har gjorts) via e-post (janna.westerlund@hurjapiruetti.com) senast 3.5.

Uppgift 7: Zoomlektioner

 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Ons 6.5 möjlighet att delta i Zoom på en kroppsvårdlektion
 • Fre 8.5 möjlighet att delta i Zoom på en balettlektion

 

Heels (Shanti) ersättande studier veckor 12-13-14

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

 

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund

Uppgift:

Rimdans

 1. Tänk på 6-10 ord som rimar.
 2. Gör en rörelse till varje ord.
 3. Filma när ni gör rörelserna efter varandra, som en dans.
 4.  Skicka videon till mig och berätta vilka ord ni använder. Om ni vill kan ni även editera in orden i videon, men man måste inte.

Deadline: 19.03.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Ersättande uppgifter vecka 12-13-14:

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Uppgift:

 • Ser filmen Burlesque.
 • Analyserar dansdelarna i filmen.
  • Vilka känslor väcks? Vilka rörelser var coola?
  • Vad heter de rörelserna?
  • Vilka kläder var snygga?
  • Hur många dansar var på scenen?
  • Vilken effekt ger belysningen?
  • Använder de någon rekvisita?
  • osv.

Filmen kan du se via Netflix, om du inte har Netflix hör av dig så fixar vi det på ett eller annat sätt.

När du sedan har skrivit din analys, minima en sida/300 ord laddar du upp den här, precis som i förra uppgiften.

Deadline: 02.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Heels (Shanti) ersättande studier vecka 15

Endast på svenska

Uppgiften hittas på den virtuella inlärningsmiljön Padlet.

Mål:

 • utvecklar sina fysiskt-motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • förhåller sig naturligt och positivt till sin egen kropp

Uppgift:

 1. Värm up enligt video (länkar skickat till elever)
 2. Isolationer
 3. Träning 1 enligt video
 4. Gör en kort koreogrfi, 4x8, på en stol. Alltså hur ni kommer till stolen, dansar på stolen och går bort från stolen. Använd låten till vårföreställningen.
 5. Tänj enligt video
 6. Filma ett kort klipp eller ta en bild på träning.
 7. Ladda upp klippet/bilden på Padlet.

Deadline 12.04.2020

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

 

Heels (Shanti) ersättande studier veckor 16-17-18

Under dessa veckor har vi skickat ut ett e-post paket med flera uppgifter.

Uppgift 1:  Vogue - strike a pose!

Mål:

 • inner dansens glädje
 • kan lyssna på andra och varsamt iaktta sin omgivning
 • utvidgar sin rörelse- och uttrycksvokabulär
 • bekantar sig med den dansform hen valt och med dess kulturella bakgrund
 • får tillfälle att bekanta sig med andra dansformer och -genrer och deras kulturella bakgrund
 • lär känna dansen som en konstform bland andra konstformer.
 • deltar i en dansföreställning också som åskådare och lär sig diskutera dans i den mån det är möjligt.

Uppgift:

Vi har skapat en inlärningsmiljö på Padlet för hela Hurja Piruetti var man kan lära sig grunder inom Vogue. För att komma dit följer du länken nedan:

(frågan länken från lärare)

Du kan även se videoklippen här:

(frågan länken från lärare)

 1. Lär dig koreografin.
 2. Filma utomhus i dagsljus. Tänk på var du gör detta. Helst skulle videon vara i Raseborgs eller din hemstads stadsmiljö.
 3. Jag uppmuntrar dig att klä upp dig till videon du filmar - smycken, kläder, smink, allt är tillåtet!
 4. Filma videon horisontellt och skicka det till antingen Padleten eller din egna lärare. (shanti.gronholm@hurjapiruetti.com)
 5. Skicka in din film senast den 3 maj 2020. Vi redigerar ihop klippen till en video som kommer att innehålla både koreograf, Reettaleena, och Hurja Piruettis elever. Strike a pose!

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning.

Uppgift 2: Danshistoria & gästlärare

Uppgift:

 1. a) Bekanta din med dansens historia. Välja några/något klipp som du ser.

Nedan finns några länkar var du kan bekanta dig med dansens historia. Det är tyvärr på engelska, så de allra yngsta kanske inte förstår. Commercial har samma ursprung som hip-hop:

History of hip-hop dance:

https://youtu.be/wb30B7gDpOo

https://youtu.be/JQWJ5Ytr2Qo

Allt finns även på en hip-hop padlet:

(frågan länken från lärare)

History of jazz:

https://youtu.be/pC4xX3E2JOk

History of dancehall:

https://www.youtube.com/watch?v=rVprGFBwHAk

https://www.youtube.com/watch?v=aamue5v9BFs

History of Vogue:

https://www.youtube.com/watch?v=XJ6fqQX_e9U

https://www.youtube.com/watch?v=Z183QdQPglU

 1. b) Vill du testa en nya dansstil? Nu har Peter från Sri Lanka skapat en breakdance lektion, ONLINE. Du hittar videona i Padlet: (frågan länken från lärare)

eller på Drive: (frågan länken från lärare)

 1. Lär dig breakdansen
 2. Filma dig själv horisontellt när du dansar. Skicka klippet till Shanti. Berätta samtidigt om ditt klipp får delas på våra sociala medier, dvs. Youtube, Facebook och Instagram. Vi kombinerar alla breakdansvideon till en dans, delta i vår video!
 3. Videon kan skicka till Shanti senast 3.5.2020, antingen direkt till Padleten, som länk via Drive eller som e-post till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 2x60min undervisning.

Uppgift 3: Den vanliga danstimmen

Uppgift:

Hur ser den ”vanliga” dantimmen ut? Försök att återskapa en helt vanlig danstimme.

Här är tips för en vanlig danstimme:

 1. a) Uppvärmning: (frågan länken från lärare)

eller hopprep, squats, kort cykeltur / jogging utomhus eller på gården. Vid en bra uppvärmning andas du mera och blir lite svettig.

 1. b) Isolationer: (frågan länken från lärare)

eller hitta egna sätt att öppna kroppen och röreligheten.

 1. c) Dans: Öva vårföreställningsdansen!

 

 1. d) Träning: (frågan länken från lärare)

eller (frågan länken från lärare) eller eget träningsprogram

 1. e) Tänjning: (frågan länken från lärare)

 eller eget tänjningsprogram. Fundera på vilka muskelgrupper du använt under lektion och tänj dem.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 4: Dansbingo

Uppgift:

Har du fått bingo? Om inte kan du under en vecka försöka samla ihop bingo eller fylla så många rutor som möjligt. Du kan om du vill, skicka tillbaka bingot med rutorna i kryssade till shanti.gronholm@hurjapiruetti.com

Skicka in din bingo senast 03.05.2020

Bild bifogad i e-post.

Motsvarar:

Uppgiften motsvarar 60min undervisning

Uppgift 5: Padlet re-run

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Uppgift:

Om uppgifterna tar slut eller du känner att du vill göra ännu mera dansuppgifter kan du alltid besöka din Padlet/Classroom igen. Du kan även besöka andra gruppers inlärningsmiljöer och pröva på de uppgifterna.Länkar nedan:

Locking & Popping:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Hip-Hop:

(fråga Padlet länkar från lärare)

Commercial I:

(fråga Padlet länken från lärare)

Commercial II:

(fråga Padlet länken från lärare)

Heels:

(fråga Padlet länken från lärare)

Dancemix:

(fråga Padlet länken från lärare)

Performing Arts:

(fråga Padlet länken från lärare)

DHR:

(fråga länken och lösenord till Google Classroom från lärare)

Ytterligare distansutbildning:

 • Extra uppgifter och videoklipp på den gemensamma Padlet inlärningsmiljön: (frågan länken från lärare)
 • Tis 28.4 tillfälle att delta i Zoom på en kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Ons 22.4 och 29.04, 6.5 tillfälle att delta i Zoom på en nutidsdanslektion eller kroppsvårdslektion under ledning av en lärare
 • Tors 23.4 och 30.4 möjlighet att delta i Zoom på en commercial-street lektion under ledning av en lärare
 • Uppgifter i vårens infobrev