Vi har skickat ut lektions rekommendationer och självutvärderingsuppdrag med ett returhölje till barn under skolåldern per post. Elever i skolåldern har fått och kommer att få e-postmeddelande de kommande dagarna med rekommendationer och uppgifter.  Läraren har markerat bra lektionsalternativ och lämpliga nivåer.  Detta dokument gör det lättare att välja rätt kurser när du registrerar dig.


På vår webbplats på
(https://www.hurjapiruetti.com/sv/aktuellt/distansundervisning) kan du
hitta en uppdelning av ersättnings uppgifterna för varje grupp under
veckorna 12-18. Av upphovsrättsliga skäl finns det inga länkar till
videor och digitala lärandemiljöer som skickats av lärarna. Du kan
fråga alla länkar på nytt från din lärare. Detta dokument gör det
lättare att välja rätt lektioner när du registrerar dig.