Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää taideopiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä su-
jumista sekä yhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa tanssi- ja sirkustunneilla, projekteissa, retkillä, esiintymisissä, näytöksissä, kursseilla ja kaikissa Hurja Piruetin toimintaan liittyvissä tapahtumissa.

Turvallinen ympäristö

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin hankittu osaaminen tai suoritetut opinnot arvioiduksi ja tunnustetuksi, mikäli ne vastaavat tutkinnon (taiteen perusopetuksen) perusteiden mukaisia tavoitteita ja sisältöjä.

Hyvät käytöstavat

Oppilaitoksessamme noudatetaan hyviä käytöstapoja. Hyviin tapoihin kuuluu myös tervehtiminen sekä asiallinen kielenkäyttö ja kohtelias suhtautuminen toisiin opiskelijoihin että henkilökuntaan kuuluviin. Päällysvaatteet ja päähineet jätetään niille varattuihin paikkoihin.

Kiusaamisen, syrjinnän tai muunlaisen häirinnän estäminen on kaikkien asia. Ja siitä tulee välittömästi ilmoittaa vastuuohjaajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle. 

Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Oppilaitoksen, opettajan, toisen opiskelijan tai työpaikan omaisuutta ei saa turmella tai kadottaa. Jos opiskelija huomaa näin tapahtuneen, hänen tulee ilmoittaa välittömästi asia vastuuohjaajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Näin autetaan korvauksen perimistä vahingon aiheuttaneilta. Tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheutetun vahingon joutuu vahingontekijä korvaamaan itse. 

Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja/tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella, samoin oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, tapahtumissa vierailuilla ja edustustehtävissä. Myös alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttöön sekä tupakointiin liittyvien välineiden (myös nuuska ja sähkötupakka) käyttö ja näkyvä esilläpito oppilaitoksessa on kielletty. Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty myös oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä koti- ja ulkomaanmatkoilla (mm. kv-vaihdot ja vierailut, kilpailumatkat).

Jokaisen tulee noudattaa työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita ja -sääntöjä. Samoin jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä puutteista henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on myös omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden turvallisesta liikkumisesta oppilaitoksen alueella ja sen läheisyydessä. 

Autojen, moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pysäköinti on sallittu vain siihen osoitetuilla alueilla. Ajoneuvojen tarpeeton käyttö oppilaitoksen alueella opiskelupäivän aikana on kielletty. Oppilaitoksen piha-alueella liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä noudatettava yleisiä liikennemääräyksiä.

Matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet on opetuksen aikana pidettävä suljettuina, ellei niitä erikseen käytetä opiskelutarkoituksiin. Kamerakännykän käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja huomioitava yksityisyyden suoja sekä työpaikan säännöt.

Tunneilla

  • Saavun ajoissa tunnille. Lämmittelen itsenäisesti ennen harjoitusta.
  • Noudatan opettajan ohjeita.
  • Keskityn harjoitteluun ja annan opiskelurauhan kaikille.
  • Yritän tehdä parhaani.

Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki Hurja Piruetissa työskentelevät henkilöt. Kaikista rikkomuksista ilmoitetaan aina huoltajalle. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa harkinnan mukaan jokin seuraavista toimista:

  • Puhuttelu (opettaja ja / tai rehtori ja tarvittaessa vanhemmat mukana)
  • Ilmoitus kotiin
  • Asia käsitellään hallituksessa, joka päättää jatkotoimenpiteistä (kuten määräaikainen erottaminen)