Because we cannot do otherwise

This is for all of those who share their time with the birds owning the beauty of their movement -forever. A poetical digital story by Tina Bikic Filmed, Written, Narrated, Edited by Tina Bikic Hurja Piruetti’s dancing youth worked together with the digital storyteller Tina Bikic to create a work that brings together the local milieu, and Finnish design and architecture. This work is part of Hurja Piruetti’s Sustainable development project, which began in November 2021 and continues throughout the year 2022. The location for the video shoot was Christine and Göran Schildt’s home in Ekenäs – the last private home Alvar Aalto designed. The interior design of the home is made up of Aalto’s furniture along with objects representing Mediterranean cultures. Through both improvisation and set movement, the youth got to meet classics of Finnish design and architecture. Dialogue, communication, wondering, negotiation, sensing, listening, feeling and playing in/within/with different spaces, levels and times. Dancing through. Because we cannot do otherwise.

 

 

 

Tanssijat: Marfa Rybakova, Cesar Westerholm & Lumi Lahtinen

Koreografia: Sathis Hettitanthri, Katja Köngäs

Pukusuunnittelu, meikki, hiukset: Tanja Stenberg

Music 1 Le Verrou de Lordat, Circus Marcus Attribution-NonCommercial 3.0 International License https://freemusicarchive.org/music/CIRCUSMARCUS

Music 2 Hidden Orchestra – East London Street (Drums Only -versio) Kirjoittaja ja tuottaja Joe Acheson Julkaisija Full Thought Publishing (P) 2017

Käytetty Tru Thoughts Records Ltd:n ystävällisellä luvalla https://tru-thoughts.co.uk/

Erityinen kiitos Villa Skeppetille

Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurjan Piruetin rehtori ja STOPP ry:n uusi hallituksen jäsen Katja Köngäs pohtii oppilaitoksen matkaa ja kestävän kehityksen tiimin kokemuksia kohti kestävää taiteen perusopetusta

Koronasyksyn 2021 päätteeksi starttasimme kestävän kehityksen hankkeen Raaseporissa. Ajatus uudesta hankkeesta tuntui marraskuun pimeinä päivinä aavistuksen painavalta ja erityisesti rehtoria pohditutti henkilökunnan jaksaminen ja innostaminen joululomien kynnyksellä. Taustamateriaalin perusteella hanke vaatisi myös aikaa ja resursseja. Kumpaakaan ei ollut liiemmin käytössä. Avasin keskustelua opettajien kanssa ääneen pohtien ja kaksi opettajista innostui perustamaan kanssani kestävän kehityksen ydintiimin. Hanke koskisi koko oppilaitosta ja opettajien lisäksi myös muuta henkilökuntaa. Meidän pienessä, noin 12 opettajan oppilaitoksessa, opettajilla on taideopetuksen ohella useampikin rooli, lisäksi hallinnollisissa tehtävissä työskentelee ainoastaan yksi tuntityöntekijä.

 

WhatsApp Image 2022 02 05 at 18.16.16

 

Kierrätystä kokonaisvaltaisempaa toimintaa

Aloituspalaveri OKKA-säätiön Erkka Lainisen kanssa marraskuun alussa oli tärkeä ja avasi kestävää kehitystä taiteen perusopetuksen näkökulmasta. Kysymys onkin kierrätyksen ja lajittelun lisäksi paljon laajemmasta asiasta, ekososiaalisen sivistyksen hahmottamisesta juuri meidän oppilaitoksessa. Lähestymme toimintaa kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen kautta, jossa yhdistyvät sekä ekologinen että sosiaalinen ulottuvuus. Tanssi asettuu tähän viitekehykseen erinomaisesti, taiteen perusopetuksen tuoma positiivinen leima vielä kruunaa kokonaisuuden.
Vielä ennen joulua kävimme opettajien kanssa läpi hankkeen sisältöä ja aikataulua. Pohdimme eri näkökulmista kestävän taiteen perusopetuksen käytäntöä, tarvittavaa aikaa ja resusseja sekä kaiken tämän asettumista korona-arjen keskelle.

Tanssinopetus on jo itsessään kestävää! 

Oivalsimme myös paljon muuta kestävää toiminnassamme:

  • Tanssinopetukseen ei tarvita välineitä, se on  lähes hiilijalanjäljetöntä. Se on kehollista ja kaikkia aisteja hyödyntävää, kokonaisvaltaista ja usean eri taiteenlajin leikkaava taidemuoto.
  • Tanssinopetus tuottaa myös fyysistä hyvinvointia, tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, on pitkäjänteistä ja tulevaisuusorientaatio on lajissa valmiiksi läsnä. Tavoittelemme hyväksyvää ja kannustavaa ilmapiiriä, erilaisuuden ymmärtämistä, tunteiden havainnointia eri-ikäisten kanssa.
  • Kierrätämme esiintymisasuja loputtomiin, lainaamme myös muilta tanssikouluilta / muille kouluille, oma FB-nettikirppis on erityisesti vanhempien ahkerassa käytössä.
  • Karjaan toimipisteen ”Tossutaivas” toimii myös kierrätyspisteenä tanssitossuille ja kengille.
  • Luontoon, kierrätykseen ja ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita on hyödynnetty esitysten valmistusprosesseissa, lukuisat kouluprojektit on integroitu opetusaineisiin ja niissä on käsitelty liikeilmaisun keinoin vaikkapa veden kiertokulkua.
  • Olemme osallistuneet ja järjestäneet ilmastonmuutokseen liittyviä projekteja, toteuttaneet esitysvaatteita kierrätysmateriaalista.
  • Erityisesti koronapandemian aikana monet ryhmistä ovat toteuttaneet liikekokeiluja ja projekteja paikallisessa ympäristössä ja rakennuksissaT

Arvojen sanoittaminen käytännön toiminnassa

Vaikka toiminta itsessään on pitkälti kestävää, totesimme, että asioiden sanoittaminen oli jäänyt puolitiehen ja että sitä tulisi kehittää ja pohtia sekä eri-ikäisten, mutta mahdollisesti myös eri tanssilajien näkökulmasta. Oivalsimmekin, miten tärkeää olisi kirkastaa oppilaitoksen opetussuunnitelmaan kirjatut arvot, visiot ja missiot koko henkilökunnalle.
Ensimmäisen kokouksen jälkeen henkilöstö vastasi kestävän kehityksen ennakkokyselyyn, joka oli OKKA-säätiön toimesta räätälöity meidän oppilaitoksemme tarpeisiin ja oli vastattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kielet ja merkitykset toivatkin asiaan uudenlaisia haasteita, sillä samat teemat eivät avautuneet eri kielillä samalla tavalla. Teemoja syvennettiinkin OKKA-säätiön edustajan kanssa käydyssä keskustelussa.
Keskusteluiden ja arviointien jälkeen voin todeta, että meillä on toimivia ja kestäviä toimintatapoja, mutta myös osa-alueita joita tulee kehittää eteenpäin ja sanoittaa selkeämmin. Yksi opettaja totesi: ”Tanssipolkuni on ollut kestävä koko elämänkaaren ajan ja sen eri vaiheissa. Pohdintaa itselläni herättää miten löydän kestäviä tapoja pitää oma työ dynaamisena ja eteenpäin kehittyvänä. Tämä projekti ja asioiden tarkastelu toivon mukaan auttaa hahmottamaan näitä tapoja”

 

WhatsApp Image 2022 02 05 at 18.16.15

 

Seuraavat askeleet

Tällä hetkellä olemme määrittelemässä seuraavia askelmerkkejä. Seuraavassa vaiheessa aiomme käsitellä esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia monen muun tärkeän asian ohella. Tarkoituksena on jatkaa työtä kehittämissuunnitelman laatimisella, jota varten on jo nyt olemassa paljon kirjallista materiaalia.
Nyt huomaankin, että projektin startti sai innostuneen vastaanoton rehtorin epäilyistä huolimatta. Aihe kiinnosti ja herätti mukavaa yhteisöllistä keskustelua. Pandemian kolmannen vuoden startatessa hanke vei ajatuksia myös vähän toisaalle ja loi inspiroivaa ja positiivista tunnelmaa joululoman kynnyksellä. Rehtorin pelko oli turhaa ja tuntui, että yhdessä pohtiminen tuntui kirkastavan taidekasvatuksen merkitystä ja taidekasvattajan työn tärkeyttä.
Tanssinopettaja ja taiteen perusopetuksen kasvatti kiteytti kokouksen päätteeksi ”Kestävät ystävyyssuhteet ovat syntyneet myös tanssin kautta” . Tanssin taiteen perusopetuksen pitkäjänteisyys poikii elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Oivaltava kestävään kehitykseen liittyvä ja tarkastelun kestävä tiivistys ystävänpäivän kynnyksellä.

Hyvää Ystävänpäivää!

Lue lisää oppilaitosten kestävän kehityksen hankkeista voit lukea TPO-liiton blogista:
https://artsedu.fi/2021/10/kestavan-kehityksen-sertifikaatti-toi-nurmijarven-opistolle-tyokaluja-ja-ideoita-opetustyohon/

Kestävästä taiteen perusopetuksesta löytyy lisätietoa TPO-liiton sivuilta:
https://artsedu.fi/oppilaitoksille/kestava-taiteen-perusopetus/

Moi! Nimeni on Reettaleena Rauhala, olen tällä hetkellä ohjaajana CREATE-projektissa Hurja Piruetissa. Tämä projekti on osa diplomityöni tutkimusta, jossa haaveilen esimerkin siitä, mitä holistinen tanssikasvatus voisi olla.

CREATEssa työskentelen yhdessä viiden tanssijan kanssa tutkien tapoja hyödyntää omaa luovaa energiaansa. Opettajan näkökulmasta tällainen työskentely vaatii tilanpidätystä, mikä tarkoittaa minulle konttien rakentamista, joissa osallistujien on turvallista vaeltaa, eksyä ja löytää uutta. Käytännössä nämä kontit ovat esimerkiksi ehdotuksia lähtökohdista, joista yhdessä lähdetään liikkeelle kohti tuntematonta.

Tämä työskentelytapa tuntuu minulle sekä vapauttavalta että haastavalta. On hienoa päästää irti tarpeesta olla opettaja, jolla on kaikki vastaukset, ja sen sijaan tehdä tilaa viisaudelle ja tiedolle, joka on meissä jokaisessa. Minulle se tarkoittaa sen tunnustamista, että olemme kaikki yhteydessä toisiinsa, tuntevia ihmisiä, joilla on jotain arvokasta jaettavaa. Samalla tämä on juuri haaste ja tutkimuskysymys: kuinka saada tilaa tunnissa läsnä olevalle monipuoliselle kokemukselle ja tiedolle?

Toivon, että tähän projektiin osallistuminen vahvistaa osallistujien toimivuuden tunnetta: että he voivat vaikuttaa taiteellisiin prosesseihin, että he ovat itse taiteilijoita ja kykenevät luomaan upeita asioita. Toivon myös, että tämän työskentelytavan kautta osallistujat oppivat paremmin kuuntelemaan ruumiillistuvaa kokemustaan ​​ja löytämään näin tien kotiin, kehoon.

Hurja Piruetin, Tako ry:n ja MLL Fiskarin paikallisyhdistyksen yhteistyöprojekti starttaa jälleen Fiskarin koulussa. Tarjolla kevätkaudella Baletin ja Akrobatian tunteja alakouluikäisille. Kurssi on maksuton ja opinnot kerryttävät taiteen perusopetuksen opintoja. Kurssille tulee varata paikka ennakkoon rajoitetun osallistujamäärän vuoksi. Tunnit starttaavat 19.1.2022 (Baletti) ja 21.1 (Akrobatia & parkour) alkaen. Varaathan pian paikkasi osoitteesta https://www.tanssikoulut.fi/hurjapiruetti
 
Luova Baletti kurssi
Klo 13-14 (Eskarilaiset sekä 1.-2 luokka)
Klo 14-15 (3-4lk)
 
Akrobatia & Sirkus
Klo 12-13 (Eskarilaiset)
Klo 14-15 (1-2lk)
Klo 15-16 (3-4lk)
Klo 16-17 (5-7lk)
 
Tarvittaessa voit tiedustella lisää Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
Mukaan tarvitset liikkumiseen sopivat varusteet, juomapullon ja repullisen iloista mieltä. Tule oppimaan ja innostumaan lisää!
Muista käydä varaamassa paikkasi ja ilmoittautumassa https://www.tanssikoulut.fi/hurjapiruetti
Paikkoja rajoitetusti.
 
Opettajina Paula & Alex

Hei Hurjat oppilaat! Hurja Piruetin kevätlukukausi starttaa 10.1. alkaen lähiopetuksessa lapsille ja nuorille (2003 ja myöhemmin syntyneet) lukujärjestyksen mukaan. Aikuisten tuntien aloitus siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Osa tunneista kuten maanantain kehonhuolto starttaa ensi viikolla hybridinä eli aikuiset voivat osallistua tunnille Zoom -linkin kautta. Lähetämme linkit ryhmän jäsenille ennen tunnin alkua.

Kauden oppilasinfo on lähetetty sähköpostitse (7.1.). Seuraamme osaltamme valtakunnallisia ja paikallisia ohjeita ja olemme varautuneet myös siihen, että siirrämme lukukauden aloitusta, jos tarve vaatii. Mikäli kauden startti siirtyy, jatkamme kevätlukukautta pidemmälle. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista oppilaille sähköpostitse. Seuraattehan myös sosiaalisen median kanaviamme sekä nettisivujemme ajankohtaista -osiota.

Tervetuloa starttaamaan kevätkausi 2022!

”Vad blev det av mig? Mitä minusta tuli?  Hur är det att ha ett kulturyrke? Millaista on työskennellä kulttuuriammatissa? Konstuderande och yrkesproffs berättar om sina erfarenheter inom kulturbranschen, sina drömmar och studiestigar. Taideopiskelijat ja ammattilaiset kertovat omista kokemuksistaan kulttuurialasta, unelmistaan ja opintopoluista. Videolinkki löytyy biosta. Video on Raaseporin kaupungin kulttuuripalveluiden tilaama Raaseporin kulttuurikasvatussuunnitelmaa 2021 varten.” (Teksti: Raaseporin kaupunki)

Tuotanto Perfect Monday Productions