Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasta linkistä:

 

Ilmoittautuminen 2017-2018

 

Uusia oppilaita otetaan ilmoittautumisaikana ilmoittautumisjärjestyksessä. Vanhat oppilaat ovat etusijalla ja uusia oppilaita otetaan ryhmiin mikäli niissä on tilaa. Uusia ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukausi). Mikäli oppilas lopettaa opiskelun kesken lukukauden tai ei ota oppilaspaikkaansa vastaan, on siitä viipymättä ilmoitettava opettajalle. Osallistuessaan opetukseen kaksi kertaa, oppilas on sitoutunut maksamaan lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta. Käyttämättömistä tunneista voi saada hyvityksen vain lääkärintodistusta vastaan.

Vakuutus

Jokainen oppilas huolehtii tapaturmavakuutuksestaan itse. Oppilaita ei ole vakuutettu Hurja Piruetin toimesta.

Oppilasarviointi

Arvioinnin tarkoituksena on oppilaan edistäminen opinnoissaan. Oppilasarviointi toteutetaan kannustaen ja oppilaan kanssa keskustellen. Varhaisiän opinnoissa palaute toteutetaan ryhmäkohtaisena tiedottamisena vanhempien kanssa keskustellen. Perusopinnoissa oppilas saa suullista palautetta opiskelustaan opettajalta. Oppilaita kannustetaan itsearviointiin ja tavoitteista voidaan keskustella yhdessä opettajan kanssa.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen

Oppilaan muualla suoritetut tanssin perusopintojen opintosuoritukset hyväksytään tanssin tutkintotodistukseen, mikäli ne on suoritettu tanssin taiteen perusopetusta antavassa ja Suomen tanssioppilaitosten liittoon kuuluvassa oppilaitoksessa tai opintosuorituksen on ottanut vastaan liittoon kuuluvan oppilaitoksen asettama lautakunta.

Taiteen perusopintojen rakenne

Perusopintojen oppimäärän laajuus on 500/1300 oppituntia. Ks. opetussuunnitelma yleinen ja laaja oppimäärä.

Varhaisiän opinnot

Lastentanssi 3-4 -vuotiaat 30min/vko
Lastentanssi 1  4-5 –vuotiaat  45min/vko 
Lastentanssi 2  6-7 –vuotiaat  45min/vko

Todistus

Oppilas saa halutessaan suoritusotteen/välitodistuksen opiskelustaan.