Hurja Piruetin uusi opetussuunnitelma (yleinen ja laaja oppimäärä) on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 12.6.2018! Lähes vuoden mittainen urakka on valmis. Tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä.

Opetussuunnitelma on omaa aikaansa seuraava ja ajassa muuttuva ohjeisto. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa sekä opintojen rakenne että arviointi muttuu ja oppilaitoskohtaiset painotukset mahdollistuvat. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Taiteen perusopetus on oma, itsenäinen koulutusmuoto, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998). Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä opetussuunnitelman perusteissa (määräys OPH-2069-2017), joiden pohjalta Hurja Piruetin uudet opetussuunnitelmat on laadittu.

Kiitokset urakasta aktiivisille oppilaille ja opettajille!